Synode Duitsland: Alle samenlevingsvormen erkennen

Leestijd: 2 minuten
Vrijdag 22 april 2022 16:43 – Bron: Redactie kerk/KNA – Beeld: Publiek domein
 -Berlijn- Terwijl de Synode in Nederland in- en buiten de kerk nauwelijks aandacht krijgt en de gespreksonderwerpen door de Bisschoppensynode zijn vastgelegd, waardoor discussie tot bijna nul is gereduceerd, beleven onze Oosterburen een stroom aan discussies in de aanloop naar de grote Synode in Rome.

Zo is na tal van discussies in de afgelopen maanden al een aantal opmerkelijke standpunten ter tafel gekomen zoals invoering van de homozegening, maar ook afschaffing van de priester, bij gebrek aan priesters hebben de Duitsers er geen probleem mee dat de taken van een priester worden overgenomen door een leek.

‘Amoris laetitia’

Een belangrijke Duitse Katholieke organisatie is de ‘Familienbund der Katholiken’ (FDK) deze familiebond eist nu erkenning van alle levensvormen en een verandering van stijl in pastorale zorg voor koppels en gezinnen. Dat blijkt uit een eindverslag van de afgevaardigdenvergadering van het FDK-Bundesverband e.V. afgelopen week. Met zijn Apostolische exhortatie ‘Amoris laetitia’ van 2016 heeft Paus Franciscus een fundamentele verandering in de stijl van pastoraal werk jegens koppels en gezinnen in gang gezet, zo schrijft de bond in haar eindverslag.

Alle samenlevingsvormen

Concreet betekent dit het verwelkomen van mensen uit alle samenlevingsvormen, en onpartijdig – vooral in moeilijke situaties – laten participeren in het kerkelijk leven en hen aanmoedigen om zich als gewaardeerd onderdeel van de kerk te voelen. Een dergelijke houding is “veeleisend en missionair tegelijk” en vereist dat “oude gedragspatronen worden losgelaten”, aldus de woordvoerder van de bond.

Het getuigenis van het geloof moet worden aangeboden als een zinvolle hulpbron, op een respectvolle, bedachtzame en solidaire manier. Dit is gebaseerd op de erkenning van de autonomie en de vrijheid van geloof en geweten van koppels en gezinnen, in relatie tot alle vormen van liefde en gezinsleven. De familiebond van Katholieken roept de verantwoordelijken op alle niveaus van de pastorale zorg op om het structurele, financiële en persoonlijke kader te scheppen dat nodig is om deze nieuwe pastorale stijl te implementeren, zo staat in de tekst van de resolutie. Ook opleidings- en bijscholingsmogelijkheden zijn nodig. Tegelijkertijd waardeert de FDK de inspanningen van iedereen “die deze weg al is ingeslagen”.

Paren en families zijn kiemcellen en bronnen van vernieuwing voor de kerk

 

De ommekeer vereist dat echtparen en gezinnen serieus worden genomen als onderdeel van de pastorale zorg en niet slechts worden beschouwd als ‘voorwerpen om te onderwijzen’. “Koppels en gezinnen zijn zelf kiemcellen in de kerk waaruit religieuze oriëntatie wordt gestimuleerd en kan groeien.” Het Evangelie als inspirerende, kritische en tegelijk motiverende inhoud mee te geven, vraagt ​​om een ​​(nieuwe) kwaliteit van pastoraal handelen die aansluit bij deze tijd.

Met betrekking tot het sacramentele huwelijk stelt de FDK een herprofilering voor. Omdat het huwelijk een roeping is en dus een bewuste keuze van de echtgenoten om hun liefde voor God en zijn kerk aanwezig te laten zijn in hun verbintenis en die in hun huwelijk uit te dragen. Vanuit het oogpunt van de FDK zouden zegeningsceremonies voor gescheiden, hertrouwde en LHBTIQP-paren een geaccepteerde praktijk moeten worden in de pastorale zorg.