Synode: Hoop op hervormingen, maar veel priesters voelen zich in de steek gelaten

Leestijd: 2 minuten
Donderdag 03 maart 2022 06:36 – Bron: KNA – Beeld: PB
  -Trier- Er is een ‘horizontaal schisma’ in de kerk, een breuk tussen de basis (priesters en parochianen) en het ‘management’ van de kerk, dat zegt theoloog- en priester Michael Bollig uit het Duitse Trier. Paus Franciscus blijft tekenen van vernieuwing sturen, die hij vervolgens niet waarmaakt.

Terwijl in Nederland en België de ‘Synode’ nauwelijks een gespreksonderwerp is, noch binnen noch buiten de kerk, is er in de Duitstalige landen een méér dan levendige discussie gaande over de hervormingen in de kerk. Priesters van het bisdom Trier eisen een hedendaagse kerkelijke seksuele moraal van het Vaticaan. Veel priesters voelen zich “in de steek gelaten door een kerkelijke leer die zich niet verder lijkt te ontwikkelen”, aldus de woordvoerder van de actiegroep ‘Platform P’ in het bisdom. Platform P is een vereniging van iets meer dan 300 bezorgde priesters uit het bisdom.

“In onze parochies hebben wij gescheiden mensen die zijn hertrouwd of mensen die een partnerschap hebben met iemand van hetzelfde geslacht. Mensen die midden in onze parochiegemeenschap staan ​​en de plaatselijke kerk steunen door hun inzet, trouw en toewijding”, zegt Michael Bollig van de groep. “Wij kunnen dit niet langer negeren en doorgaan met het presenteren van hun levensstatus als onverenigbaar met de leer van de kerk.” Daarom staan ​​wij achter de eis van de vicaris-generaal in Trier om het kerkelijk arbeidsrecht te wijzigen, opdat deze mensen hun werk in de parochies kunnen blijven doen en geen angst hoeven te hebben voor ontslag..

Bisdommen zijn geen ‘onderafdelingen’ en bisschoppen geen ‘filiaalhouders’ van Rome

Bollig noemt het moeilijk als de plaatselijke kerk bij het beantwoorden van vragen altijd verwijst naar de universele kerk. “Je kunt geen consensus verwachten van 1,3 miljard Katholieken wereldwijd over alle kwesties”, zegt Bollig. “Maar het alternatief kan ook niet zijn om de kerk hier ter plaatse te verlammen,  omdat wij nauwelijks iets kunnen oplossen en verder ontwikkelen als het steeds in conflict komt met de wereldkerk.” Als de kerk een toekomst wil hebben, moet er meer vrijheid komen voor de lokale kerken.

Bisdommen zijn geen ‘onderafdelingen’ van de universele Kerk en de bisschoppen zijn geen ‘filiaalhouders’ van de Paus die bij elke vernieuwing eerst Rome om toestemming moeten vragen. “Volgens de leer van het Tweede Vaticaans Concilie is een bisdom met zijn bisschop een kerk in de volle betekenis van het woord en heeft het dus ook het recht om onafhankelijk en constructief te reageren op regionale ontwikkelingen”, benadrukt Bollig. Paus Franciscus blijft “helaas tekenen van opening en vernieuwing sturen, die hij vervolgens niet waarmaakt of verder uitwerkt”.

Rome en een deel van de bisschoppen blokkeren elkaar soms. Er is een ‘horizontaal schisma’, d.w.z. een echte breuk tussen de basis en het management van de kerk”, legt Bollig uit, die dogmatiek doceert aan de Faculteit der Godgeleerdheid in Trier.