Tag: asiel

Minder asielverzoeken in eerste kwartaal

Leestijd: < 1 minuut -Heerlen- In het eerste kwartaal van 2024 dienden bijna 9 duizend mensen een eerste asielverzoek in Nederland in. Dat is 31 procent minder dan in het laatste kwartaal van 2023. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste asielcijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).  Van de bijna 9 duizend […]

Vijf jaar LVV: werken aan oplossingen voor vreemdeling en samenleving

Leestijd: 3 minuten  -‘s-Gravenhage- Op 1 april 2024 bestond het pilotproject ‘Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen’ (LVV) vijf jaar. De eerste LVV’s, waaronder die in Groningen, begonnen namelijk op 1 april 2019, op basis van afspraken die in november 2018 waren gemaakt tussen de staatssecretaris voor asiel en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Landelijk zijn er […]

6 procent vrijgekomen corporatiewoningen in 2021 naar statushouders

Leestijd: 3 minuten -Heerlen- In 2021 werd 6 procent van alle vrijgekomen corporatiewoningen toegewezen aan huishoudens met statushouders. Deze huishoudens lieten minder vaak een vrije woning achter dan huishoudens zonder statushouders. Van alle huishoudens die verhuisden naar een corporatiewoning en geen vrije woning achterlieten, was 10 procent een huishouden met statushouders. Dit meldt […]

Digitale grensbewaking botst met mensenrechten

Leestijd: 2 minuten VN-rapport: grensbewakingstechnologie heeft potentieel om mensenrechten te schenden Leugendetectoren en beslissingsalgoritmen bijvoorbeeld vatbaar voor vooroordelen en discriminatie Gebrek aan transparantie moet weggewerkt worden en mechanismen voor controle op mensenrechten moeten ingevoerd worden   -Brussel- Grensbewakingstechnologie en beslissingsalgoritmen kunnen de mensenrechten van migranten schenden, waarschuwt het VN-Bureau voor de Mensenrechten. Een […]

Instroom asielzoekers neemt af

Leestijd: 2 minuten -Heerlen- In het tweede kwartaal van 2023 hebben 7,9 duizend mensen een eerste asielverzoek in Nederland ingediend, maar het waren er minder dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste asielcijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Meer nareizigers in tweede kwartaal, maar minder dan […]

Kabinet Rutte valt over strenger asielbeleid

Leestijd: 3 minuten  -‘s Gravenhage- Het kabinet Rutte-4 is gevallen. Het topoverleg over maatregelen om de asielstroom te beperken, is mislukt. De oorzaak van de val ligt in de vraag welke asielzoekers recht hebben op gezinshereniging. Meerdere overlegrondes sinds woensdag leverden niets op, met uitzondering van oplopende spanningen en verwijten over-en-weer. Compromisvoorstel Vrijdagmiddag […]

Zo niet Van der Burg ! bed-bad-brood-regeling blijft toch

Leestijd: 2 minuten  Don Ceder (CU) : Humane opvang -‘s Gravenhage- Grote paniek gisteren in de LVV-opvanglocaties bij de bewoners, medewerkers en vrijwilligers. De LVV voorzieningen voor opvang van, door COA op straat gezette asielzoekers, zou gaan verdwijnen. Dan een paar uur later de mededeling: Er is niets aan de hand met de […]

Humane opvang asielzoekers lijkt niet langer mogelijk

Leestijd: 2 minuten Voor de Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV) wordt alle financiering na 2023 echter stopgezet -‘s Gravenhage- De VNG maakt zich grote zorgen over de impact van de verwachte asielinstroom. Een humane aanpak met draagvlak in de samenleving valt of staat met de juiste ondersteuning door het rijk – beleidsmatig, organisatorisch, financieel en […]

Rechtbank: asielzoeker mag langer dan 24 weken per jaar werken

Leestijd: 3 minuten -Arnhem- De Rechtbank Arnhem heeft geoordeeld dat de beperking dat asielzoekers maar 24 weken per jaar mogen werken in strijd is met Europees recht. Onbelemmerde toegang tot de arbeidsmarkt bevordert de integratie en zelfredzaamheid van asielzoekers en staat een eventuele terugkeer niet in de weg. Ook een recent verschenen rapport […]

Forse daling asielverzoeken in eerste kwartaal 2023

Leestijd: 2 minuten -Heerlen- In het eerste kwartaal van 2023 hebben bijna 6,9 duizend mensen een eerste asielverzoek in Nederland ingediend. Dat is bijna 36 procent minder dan in het laatste kwartaal van 2022. Het aantal nareizigers dat naar Nederland kwam, steeg met 23 procent vergeleken met het laatste kwartaal van 2022. Dat […]