Theoloog Hoff: “Priesterwijding voor vrouwen is mogelijk

Leestijd: 2 minuten
Donderdag 04 maart 2021-09:59- Bron: KNA- Foto PB
  -Berlijn- Gregor Maria Hoff (57), Katholiek theoloog en hoogleraar fundamentele theologie en oecumenische theologie aan de Universiteit van Salzburg, roept op tot invoering van de Priesterwijding voor vrouwen in de Rooms-Katholieke kerk. In een artikel in ‘Die Zeit’ – een supplement van het magazine ‘Christ und Welt’ van vandaag, verwerpt hij het theologische argument dat alleen mannen Jezus als Priester kunnen vertegenwoordigen omdat Jezus een man was en alleen mannen als Apostelen koos.
vrouw priesters
Gregor Maria Hoff (Foto EMB)

“Ja, als man predikte Jezus de boodschap van het koninkrijk van God. Maar dat betekent niet dat de vertaling van het Evangelie, de sacramentele weergave van Jezus’ daden, beperkt is tot een mannelijk lichaam”, schrijft Hoff. “God kan niet worden geïdentificeerd op basis van geslacht. Zijn daden overstijgen de grenzen van seksuele geslachtaanduiding.

“Zijn liefde manifesteert zich onbegrensd, dat moet worden geïmplementeerd in het handelen van de kerk, ook in de kerkelijke ambten. De theoloog verwijst ook naar Jezus’ openheid en bereidheid om te leren. Het geloof van Jezus blijkt open te staan ​​voor ervaring met de onbegrensde scheppingskracht van God”, schrijft hij. Daarom kan de kerk ook kennis opdoen die buiten de grenzen van haar eigen traditie staan. Het zijn niet de Paus en de Bisschoppen die heer-en-meester van de kerk zijn, maar de Geest van Jezus Christus.

In 1994 verklaarde Paus Johannes Paulus II in zijn schrijven ‘Ordinatio sacerdotalis’ dat de kerk niet de bevoegdheid heeft om vrouwen te wijden en dat alle gelovigen van de kerk zich uiteindelijk bij deze beslissing moeten neerleggen. Met deze Pauselijke uitspraak kwam er echter geen einde aan de discussie, integendeel, steeds meer Bisschoppen zien de wijding van vrouwen als een werkbare en zinvolle mogelijkheid. Als onderdeel van het grote hervormingsdebat (Synodale Weg) in de Katholieke kerk van Duitsland speelt de kwestie van de wijding van vrouwen een prominente rol.