Valkering tart Bisschop op (C)anal-parade

Leestijd: 2 minuten  -AMSTERDAM- De afgelopen week kende Nederland, tot ergernis van een groeiende groep hetero’s en óók steeds meer homo’s, de ‘roze week’. Met afgelopen weekeinde de boot-en-bloot-parade door de vervuilde Amsterdamse grachten.

Als ieder jaar kende het festijn ook dit jaar een oecumenische (gay)kerkdienst. Dit jaar ook met Pastoor Valkering. Het Bisdom deelt mee dat zij kort daarvoor een bericht had ontvangen van Pierre Valkering dat hij mee zou doen aan de viering op zondag 4 augustus bij gelegenheid van de ‘pride’. Ook heeft hij aangegeven zich niet te zullen houden aan de mediastilte, waar de Bisschop hem vriendelijk om heeft gevraagd.

Een trieste soap

Kort voor Pasen presenteerde Pastoor Valkering volkomen onverwachts, en zonder enig overleg met zijn Bisschop of Parochiebestuur, een boek, waarin hij aangaf al vanaf zijn wijding gedurende vele jaren zijn celibaat zeer ernstig te hebben geschonden. Het was uitdrukkelijk geen ‘coming out’, zoals hier en daar werd gesuggereerd. Zijn geaardheid was al vele jaren bekend binnen en buiten het Bisdom, echter niet zijn vrijmoedige en frivole leefwijze.

De Bisschop heeft toen al gezegd, dat hij er geen probleem mee heeft dat de Pastoor een soort openbare biecht heeft gehouden, maar wel met de wijze waarop. Daarbij veronderstelt een Biecht ook berouw en boetedoening. De Bisschop bleef diplomatiek en heeft kalm en bedaard gereageerd. Hij nam wel de beslissing om de Pastoor een tijdelijke suspensie op te leggen, en een bezinningsperiode met begeleiding, in een daarvoor geschikt Klooster of centrum. De Bisschop ging zelfs zo ver dat de Pastoor hier zelf voorstellen voor kon doen.

Hij is vervolgens niet als Priester ontslagen, maar alleen als Pastoor van zijn Parochie. De Bisschop bleef kalm en vooral coulant, op 7 mei is Valkering meegedeeld dat na een positieve afsluiting van de bezinningsperiode, een nieuwe Pastorale inzet mogelijk kan zijn, maar na 25 jaar uiteraard niet meer in de Vredes­kerk, waar hij al sinds z’n wijding in 1994 werkzaam is. Overigens was een over­plaatsing hem al meermaals aangekondigd, lang vóór deze hele affaire, waartegen hij zich toen evenwel verzette. Over­plaatsing van Priesters na een aantal jaren is volkomen normaal, en zelfs regel in de Kerk. Per Bisdom verschilt dit overigens behoorlijk. Gezonden worden hoort bij de Priesterlijke spiri­tua­li­teit.

Tot nu toe is er evenwel weinig gebeurd. De Pastoor is zijn bezinningsperiode nog steeds niet begonnen. Hij blijft, tegen de afspraak in, de publiciteit opzoeken en verzet zich openlijk tegen een over­plaatsing. De Bisschop van zijn kant meent dat hem niets moeilijks of onredelijks gevraagd wordt, en houdt vast aan een bezinningsperiode en enkele voorwaarden voor een nieuw begin op een andere plaats. Wordt vervolgd…

Bron: Bisdom Foto: screenshot