Van den Hende & Arborelius klaar met visitatie

Leestijd: 2 minuten

Ook gesprekken met Woelki gevoerd

Woensdag 16 juni 2021 06:44 – Bron: Redactie kerk/DPA- Foto: PB
  -Keulen- De Apostolische Visitatoren Kardinaal Anders Arborelius en Bisschop Hans van den Hende hebben hun onderzoeken in het Aartsbisdom Keulen er op zitten. Tijdens de vele gesprekken is ook met Kardinaal Woelki van Keulen gesproken. Het verslag van alle gesprekken gaat nu naar de Heilige Vader te Rome.

De Zweedse Kardinaal Anders Arborelius en de Rotterdamse Bisschop Hans van den Hende hebben Keulen weer verlaten, zo deelt van den Hende’s woordvoerster Daphne van Roosendaal mede. De gesprekken namen afgelopen week dinsdag hun aanvang. Als eerste hebben zich de Visitatoren met misbruikslachtoffer getroffen.

De Bisschoppen dankten alle gesprekspartners maar ook de vele personen, die per email of schriftelijk contact hebben gezocht. Alle informatie is gewogen en meegenomen in de verslaglegging, maar ook in hun gezamelijke ochtendgebeden in de Kapel van het Maternushuis. Dit huis dat eigendom is van het Bisdom en tegenover het Bisschoppelijk paleis ligt, kregen de beide Visitatoren toegewezen om hun werkzaamheden uit te voeren in opdracht van de Paus. Alle vergaarde informatie uit de vele gesprekken worden nu aan de Paus overhandigd.

En met wie werd er zoal gesproken?

Eind mei werd bekend, dat Paus Franciscus twee vertegenwoordigers voor een zogenaamde Apostolische Visitatie naar het Aartsbisdom Keulen wilde sturen. De hoofdreden hiervoor is het al meer dan een jaar durende debat rond de afhandeling van misbruikzaken en de daaruit ontstane vertrouwenscrisis.

De gesprekken waren allen vertrouwelijk van aard, met uitzondering van misbruikslachtoffers werden de gesprekspartners opgeroepen over de inhoud van de gesprekken geen uitlatingen te doen. Ook een lijst met namen van  gesprekspartners werd niet publiek gemaakt. Wel is bekend geworden dat de beide Bisschoppen onder andere spraken met de voormalig leidster van de werkgroep slachtoffernazorg Christa Pesch, de Hamburgse Aartsbisschop Stefan Heße en de voorzitter van de Diocesane Raad van het Aartsbisdom Keulen, Tim Kurzbach. Ook was er een ontmoeting met de hoofdfiguur Kardinaal Rainer Maria Woelki. De pauselijke opdracht voor de beide Bisschoppen luidde: “Een helder beeld verkrijgen van de complexe situatie in het Aartsbisdom Keulen”

Tevens dienden de beide Bisschoppen onderzoek te doen naar de vraag, of Kardinaal Rainer Maria Woelki, de Hamburgse Aartsbisschop Stefan Heße en de Keulse hulpbisschoppen Dominikus Schwaderlapp en Ansgar Puff fouten hebben gemaakt in de omgang en afhandeling van gevallen van sexueel misbruik.

De Visitatoren schrijven nu een rapport over hun gesprekken en ontmoetingen, waarin naast het rapporteren van mogelijke misstanden ook adviezen inzake preventie zullen worden vermeld. Dit rapport gaat rechtstreeks naar de Paus. Paus Franciscus moet dan beslissen, of hij reageert en wanneer. Of de Keulse affaire voor de hele wereldkerk maatregelen oplevert is wel te verwachten, aldus Vaticaankenners.