Van der Staaij ziet tegenbeweging bij abortus

Leestijd: 2 minuten
Van der Staaij: Wie zegt dat abortus een mensenrecht is, zet de wereld op zijn kop
Dinsdag 17 mei 2022 -06:43 – Bron: Redactie kerk/ADN/SGP – Beeld: Dirk Hol
 -‘s Gravenhage- De heftige reacties op het heropenen van de abortusdiscussie zouden wel eens een laatste stuiptrekking kunnen zijn van een doorgedraaid autonomie-denken. Dat zei SGP-voorman Van der Staaij op het congres van zijn partij in Nieuwegein. Hij reageert daarmee op recente Nederlandse wetten die abortus makkelijker maken en een ‘tegenbeweging’ in andere landen en onder jongeren die ook vraagtekens plaatsen bij de huidige abortuspraktijk.

Van der Staaij: “Er zijn niet alleen heel donkere wolken zichtbaar. Sterker nog: in ‘progressieve’ kringen maakt men zich in toenemende mate zorgen. In andere landen zie je een tegenbeweging opkomen. Ook hier zie je dat jongeren onbevangener naar dit onderwerp kijken en vraagtekens plaatsen bij de abortuspraktijk van nu. Wat zou het mooi zijn als we later zouden kunnen zeggen dat de verruimingen van nu een laatste fanatieke stuiptrekking was van een doorgedraaid autonomie-denken.”

In dat verband merkte Van der Staaij op dat de recente wetswijzigingen waardoor abortus in Nederland makkelijker wordt, leidt tot een grotere afstand van de SGP tot het kabinet-Rutte IV. Hoewel die wetten initiatieven waren uit de Kamer, is het kabinet voluit medeverantwoordelijk, aldus de SGP-voorman, “al was het maar omdat die wetten in de eindfase officieel door het kabinet moeten worden ondertekend.”

Wittebroodsweken

De wittebroodsweken van het begin dit jaar aangetreden kabinet Rutte-IV vervullen van der Staaij op medisch-ethisch gebied met grote zorg. Een week  na het aantreden was het al gelijk raak. Een D66-wet om de vijf dagen bedenktijd bij abortus te schrappen, kreeg een ruime meerderheid. Kort daarna werd er ook een wet aangenomen die het makkelijker maakt om aan een abortuspil te komen. Ook al gaat het om initiatiefvoorstellen, het kabinet is als medewetgever voluit medeverantwoordelijk, al was het maar omdat die wetten in de eindfase officieel door het kabinet moeten worden ondertekend.

Moedeloos

“Je zou er moedeloos van worden. Toch zijn er niet alleen donkere wolken zichtbaar. Sterker nog: in ‘progressieve’ kringen maakt men zich in toenemende mate zorgen. In andere landen zie je een tegenbeweging opkomen. Ook hier zie je dat jongeren onbevangener naar dit onderwerp kijken en vraagtekens plaatsen bij de abortuspraktijk van nu. Wat zou het mooi zijn als we later zouden kunnen zeggen dat de verruimingen van nu een laatste fanatieke stuiptrekking was van een doorgedraaid autonomie-denken.”

Door God gegeven kostbaar leven

“Wie zegt dat abortus een mensenrecht is, zet de wereld op zijn kop. De SGP zal zich luid en duidelijk blijven inzetten voor een betere bescherming van kwetsbaar ongeboren leven. Dat doen we vanuit de vaste overtuiging dat het gaat om door God gegeven kostbaar leven. Dat moeten we beschermen en koesteren. Natuurlijk moeten we vrouwen in nood met raad en daad terzijde staan, maar we mogen onze ogen er niet voor sluiten dat het bij abortus altijd gaat om twee levens, dat van een moeder en van een ongeboren kind,” aldus van der Staaij op de partijdag.