Vandaag allemaal bidden tegen Corona

Leestijd: 2 minuten -VATICAANSTAD- (VN) Gelovigen van alle religies, worden vandaag opgeroepen deel te nemen aan een wereldwijd gebed voor een einde aan de Corona-pandemie.

Tevens wordt gevraagd om vandaag te vasten en solidariteit naar elkaar te tonen. Het is een opmerkelijk Christelijk-Islamitisch initiatief, waar de Paus vol achter staat.

De idee voor een gezamelijk en wereldwijd gebed komt niet van Franciscus, al zouden velen dat misschien wel denken. De idee komt van een kleine Christelijk-Islamitische groepering, waarvan de Paus wel een van de ‘aanjagers’ is.

Het ‘Hoge comité voor broederschap’ is een vorig jaar geleden gestartte groep, met het doel, een richtingwijzend, multi-religieus document aandacht te geven.

Het gaat om het document van Abu Dhabi, dat Paus Franciscus op 4 februari 2019 in de Verenigde Arabische Emiraten, ondertekende, samen de de Groot-Imam van Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb.

Het was de eerste reis van de Paus naar het arabisch schiereiland. “Een document over de broederschap van alle mensen voor een vreedzaam samenleven in deze wereld”: De titel is wat vaag, de inhoud pittig en opzienbarend. Maar dergelijke documenten kent men in  de Islamitische wereld al een aantal jaren. Maar nog nooit kende een soortgelijk document van zo’n zwaar kaliber de handtekening van een Paus en een van de hoogste vertegenwoordigers uit de Islamitische wereld. Iedereen in de media weet dat de nieuwswaarde van een uitspraak gemeten wordt aan de inhoud – maar meer nog door wie het gezegd wordt.

Franciscus en de Soenitische Sheik, zo analyseert de Islamoloog Felix Körner SJ, willen met het Abu-Dhabi-document een gemeenschappelijke leerstelling uitdragen. Zij schreven niet op, hoe het is, maar zij schrijven voor, hoe het behoort te zijn bij mensen, die hun geloof serieus nemen en de wereld een veilige toekomst wensen. En hoe moet het dan zijn? Als broeders en zusters naast en met elkaar.

Wie invloed heeft op het wereldgebeuren, moet beseffen, dat alle mensen kinderen van dezelfde God zijn en daarmee broeders en zusters. Daarom moet al het moorden, vernielen en uitbuiten ophouden.

Wie in de naam van God dood en verderf zaait, zit fout. Kerken, moskeeën, synagoges moeten worden beschermd. Ieder mens heeft het recht zich vrij te uiten, gedwongen geloof telt niet. Vrouwen hebben rechten, en wetgeving, die vrouwen in hun rechten beperkt, dien te worden gewijzigd. Dergelijke uitspraken klinken misschien wat oubollig en vaag, zeker in een seculiere wereld. Nieuw is echter, de vorm, hoe men ineens religieuze grenzen slecht en met een gemeenschappelijke stem ‘spreekt’: dat de Paus en de Groot-Imam iets dergelijk samen ondertekenen. Dialoog als enige oplossing. Begrip als methode en maatstaf.