Vandaag: Dag van de persvrijheid en aandacht voor Titus Brandsma

Leestijd: 2 minuten

Titus Brandsma, Priester en journalist/publicist

Maandag 03 mei 2021 11:51- Bron: Redactie kerk/Dhr. P. Vermaat Foto: Nationaal Archief Emmen
  -Emmen/Slappeterp-  Vandaag, 3 mei, is het de internationale dag van de persvrijheid, het wordt jaarlijks gevierd. Al met al valt er niet veel te vieren, want óók in Nederland komt de persvrijheid steeds meer in het gedrang.

Met name Christelijke media merken dat steeds vaker. Kritische artikelen over abortus, het onrecht dat vluchtelingen wordt aangedaan en kerkgerelateerde onderwerpen komen steeds vaker onder de loep van de AIVD. Na advocaten is er geen beroepsgroep in Nederland waar telefoon- en internet zo vaak getapt wordt als bij journalisten. Een gevaarlijke ontwikkeling.

Deze dag van de internationale persvrijheid werd in 1993 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties uitgeroepen om bewustzijn te kweken voor het belang van persvrijheid, en regeringen eraan te herinneren hun plicht te vervullen het eraan gekoppelde artikel 19 van de Universele verklaring van de rechten van de mens en de Verklaring van Windhoek uit 1991 te handhaven.

Priester/journalist Titus Brandsma

Titus Brandsma geboren als Anno Sjoerd Brandsma in Friesland, (23-02-1881-26-07-1942) was een Karmelietenpater en hoogleraar, journalist en publicist.  Als sterk maatschappelijk betrokken Priester nam hij initiatieven op het gebied van de Katholieke emancipatie, onderwijs en de journalistiek. In zijn hoedanigheid van geestelijk adviseur van de Nederlandsche Rooms-Katholieke Journalistenvereeniging had hij een groot aandeel in de modernisering van de katholieke dagbladpers in Nederland en in betere arbeidsvoorzieningen voor katholieke journalisten. Zijn voorstellen tot het oprichten van een journalisten-opleiding kregen pas na zijn dood gestalte.

Brandsma verzette zich fel tegen het nazisme. In 1942, werd hij gearresteerd door de Duitse bezetter en vond in het concentratiekamp Dachau de dood. In 1985 werd hij als martelaat door Paus Johannes Paulus II zalig gesproken.

Theaterprogramma over Titus door Peter Vermaat

Dit jaar is het 140 jaar geleden dat Titus Brandsma in 1881 werd geboren. Het is 80 jaar geleden dat hij in 1941, in verzet kwam tegen het nazibewind. Hij moedigde de kranten aan geen artikelen en advertenties van de N.S.B. te publiceren. Een actie die hij nog geen jaar later moest bekopen met zijn dood in Dachau. Op dit moment doen geruchten de ronde dat hij binnenkort door de Rooms-katholieke kerk heilig wordt verklaard.

Drie redenen om de voorstelling Titus, held of heilige? iedere vrijdag- en zaterdagavond te spelen in de maanden juli en augustus 2021. Titus Brandsma is geboren in de omgeving van Bolsward. Veel heeft hij betekend voor Dokkum, als bedevaartsoord. Halverwege deze beide plaatsen liggen de dorpen Schingen en Slappeterp, in een landelijke omgeving, die nog sterk doet denken aan de tijd van Titus.

Locatie: TerpenTheater, in Dorpshuis Op Healwei,
gelegen tussen Schingen en Slappeterp
Tijd: 20.30 tot 22.00 uur (geen pauze)
Entreeprijs: € 15,- Mis niets! Meer info op: https://petervermaat.nl, zie ook onderstaande video>