Vandaag: Kaspar Stangassinger

Leestijd: 2 minuten

Kaspar Stangassinger: “Doe alles opgewekt! God houdt van degenen die opgewekt zijn.”

 Vandaag herdenkt de Kerk Kaspar Stangassinger (ook: Gaspar Stanggassinger) 12-1-1871 – 26 -9 1899. Hij was een Duitse Pater, Redemptorist en pedagoog en werd in 1988 Zalig verklaard.

Stangassinger werd als tweede in een gezin met zestien kinderen in Berchtesgaden geboren. Zijn ouders hadden een boerenbedrijf, daarnaast was vader ook een lokaal politicus en bezitter van een steengroeve.

Reeds als kind had Kaspar de wens om Priester te worden en in 1890 startte hij de studie theologie aan het Priesterseminarie, eveneens te Freising. Tijdens een bezoek aan de Redemptoristen werd bij hem het verlangen gewekt om Missionaris te worden. Hij brak zijn studie af en trad in 1892 tegen de wil van zijn vader als Novice toe tot de destijds in Duitsland verboden Congregatie van de Redemptoristen.

Kaspar Stangassinger ontving in 1895 zijn Priesterwijding te Regensburg. Alhoewel hij als jonge Priester graag naar Brazilië wilde als Missionaris, werd hij ingezet om de Missionarissen te vormen. Hij was adjunct-directeur van een Klein Seminarie in Dürnnberg. Toen het de redemptoristen weer werd toegestaan in Duitsland actief te zijn, richtte men in het jaar 1899 een nieuw Seminarie in Gars op, waar Pater Stangassinger directeur werd. Enkele dagen later stief hij aan een blindedarmontsteking.

In 1935 werd de procedure tot Zaligverklaring ingezet en werden zijn overblijfselen naar de zijkapel van de Kerk van Gars bijgezet. Op 24 april 1988 sprak Paus Johannes Paulus II hem Zalig.

Kaspar Stangassinger was als ‘Heilige van de jonge mensen’ een voortreffelijke pedagoog. In tegenstelling tot de destijds gebruikelijke autoritaire stijl was de populaire Pater zowel pedagogisch als Pastoraal persoonlijk zeer betrokken bij de jeugd, met een open en modern vizier ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen in Kerk en wereld. Zijn eenvoudige taalgebruik was ook begrijpelijk voor de gewone man en daarom werd hij de Heilige van de gewone mensen genoemd.

Citaten van Kaspar Stanggassinger:

“De ware levensvreugde, de ware vrede, de ware tevredenheid wordt alleen in God gevonden.

Elke bloem, elke boom, de zon, het firmament roepen mij als het ware in naam van God toe: Heb mij lief, om uwentwil heb ik dit geschapen.

Trouw in kleine dingen is het belangrijkste. De Heiligen werden geen Heiligen omdat zij wonderen verrichtten, maar omdat zij trouw waren in kleine dingen.

In de ogen van God is er niets kleins. Het is de intentie die telt. Het kleinste werk kan een grote daad voor God worden.

Doe alles opgewekt! God houdt van degenen die opgewekt zijn.

Als je in de eeuwigheid wilt zijn waar de Zoon van God is, volg Hem dan nu!