Vandaag: Pater Pio

Leestijd: 2 minuten

Vandaag herdenkt de Kerk, Pater Pio (1887-1968).

Pater Pio, is een populaire Italiaanse Heilige. Hij ontving de zogeheten stigmata. Van geen enkele Heilige uit de moderne tijd zijn zoveel verslagen over wonderbaarlijke verschijnselen opgetekend als van Pio. De Rooms-Katholieke Kerk gedenkt hem op 23 september.

Pio van Pietrelcina is de door gelovigen aan een Italiaanse Pater gegeven naam. Zijn burgernaam was Francesco Forgione. Francesco had vanaf zijn vroege kinderjaren reeds mystieke ervaringen, die hij als heel gewoon ervoer. In 1903 trad hij in in de Kapucijner Orde en in 1910 ontving hij de Priesterwijding.

Vanaf 1903 tot 1910 verbleef Pater Pio O.F.M.Cap. in Benevento wegens zijn voortdurende slechte gezondheid; in 1916 werd hij naar San Giovanni Rotondo overgeplaatst, waar hij zou blijven tot zijn dood in 1968.

In 1918 had hij zichtbare stigmata, die gedurende zijn verdere leven zouden bloeden, waardoor hij volgens sommigen op mystieke wijze met Christus’ lijden verbonden was. Men verhaalt dat hij door zijn zwakke gezondheid en de stigmata zijn verdere leven veel pijn heeft moeten verdragen en dat hij zijn lot droeg voor de bekering van ongelovigen en zondaars.

Stigmata zijn niet onomstreden, de Katholieke traditie leert dat deze spontaan optredende wonden een bovennatuurlijk verschijnsel zijn. Er zouden in San Giovanni Rotondo nog anoniem gehouden mensen in leven zijn die als jongens in de afgesloten cel van de Priester, in het klooster, zouden zijn binnengeslopen en daar, zo beweren zij, twee spijkers op het nachtkastje hebben gevonden.

De gelovigen en een commissie van artsen uit gaan van een bovennatuurlijk verschijnsel uit; verdedigers en onderzoekers wijzen op de sterk uiteenlopende en zeer tegenstrijdige ontkennende verklaringen voor de stigmata, zo zijn er ook felle critici die beweren dat Pater Pio de wonden door een vloeistof zelf zou hebben veroorzaakt, door naalden of dat het brandwonden betrof. Er zijn echter vele wonderen uit de stigmata voortgekomen.

Pio werd door veel van zijn vereerders al tijdens zijn leven als een Heilige gezien, hoewel Kerkelijke autoriteiten dit probeerden tegen te gaan. Vele bedevaartgangers bezochten Pater Pio en regelmatig werden wonderen gerapporteerd. De Pater kon uren- tot dagenlang de biecht horen van de duizenden gelovigen uit de ganse wereld, ook in hun eigen taal. Tijdens het biechthoren was hij zeer streng en ook in de Kerk eiste hij van iedereen eerbied, zowel in houding als in kleding. Hij was heel langzaam en in zijn geest verzonken als hij de H. Mis opdroeg.