Vaticaan maakt zich zorgen om China

Leestijd: < 1 minuut

-VATICAANSTAD- Kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin maakt zich ernstige zorgen over de leefomstandigheden voor Katholieken in China. “Het lijden der Chinese Katholieken is bij ons bekend en wij maken ons zorgen”, zegt Parolin tegenover de Italiaanse krant “Repubblica” (Dinsdag).

Hij sprak echter zijn vertrouwen uit, dat het in september met Peking gesloten verdrag inzake Bisschopsbenoemingen zal helpen de situatie te verbeteren. “Als het verdrag, dat voorlopig is, zodanig wordt geïmplementeerd, als ik hoop, zal een van de hoofdoorzaken voor de tweedeling in zogenaamde ‘Ondergrondse Bisschoppen’ en ‘Patriottische Bisschoppen’ verdwijnen, hetgeen heel veel leed veroorzaakte”, zo de Kardinaal.

De 64-jarige sprak bij gelegenheid van een conferentie rond het thema “Hoop op vrede tussen Europa en Azië” in de Katholieke Universiteit van Milaan. Tijdens de conferentie trof Parolin, volgens de krant, ook de Aartsbisschop van Peking, Joseph Li Shan en de Bissschop van Shantou, Joseph Huang Bingzhang.

Huang behoort tot de niet legitieme en ge-excommuniceerde Bisschoppen, die de Paus, door de overeenkomst met China erkende. Shan daarentegen werd met toestemming van de Heilige Stoel tot Bisschop gewijd.

In China leven naar schatting 13 miljoen Katholieken. Terwijl de “Patriottische Christenen” door de staat getolereerd worden, komt het tegen de leden van de Rome-getrouwe “Ondergrondse Kerk” steeds weer tot sancties.

Het Vaticaan en China hadden in september een “voorlopige overeenkomst” inzake benoeming van  Bisschoppen gesloten. Paus Franciscus erkende toen een aantal regimegetrouwe Bisschoppen, die zonder Pauselijke instemming gewijd werden.

Bron: Repubblica/KNA foto: Youtube/PB-L.Wiggler