Vaticaan zegt nee tegen homozegeningen

Leestijd: 2 minuten
Maandag 15 maart 2021-12:19- Bron: KNA – Foto PB
  -Vaticaanstad- De verklaring is nu duidelijk: de Katholieke kerk heeft geen bevoegdheid om verbintenissen van mensen van hetzelfde geslacht, die samen door het leven willen gaan, te zegenen. Met dit antwoord heeft de Vaticaanse Congregatie voor de Geloofsleer nu gereageerd op een overeenkomstig verzoek.

Weliswaar erkent de Congregatie in dergelijke projecten en voorstellen de oprechte wil om homoseksuelen te accepteren, hen te begeleiden en  hulp aan te bieden, om in hun geloof te groeien. Maar aangezien de verbintenis van homoseksuele paren niet overeenkomt met Gods wil, kunnen deze niet worden gezegend.

In de verklaring van twee pagina’s, staat dat zegeningen deel uitmaken van de Kerkelijke Sacramenten. Maar deze eisen, afgezien van de juiste intentie van degenen die eraan deelnemen, dat de te zegenen realiteit objectief en positief gericht is op het ontvangen van genade en dat ook wil uitdrukken. ‘Dit houdt ook in dat het ten dienste van de plannen van God staat, zoals die staan omschreven in de schepping en volledig zijn geopenbaard door Christus.

Zegen niet toegestaan

Om deze reden is het volgens het besluit “niet toegestaan ​​om zegeningen te geven aan relaties of zelfs stabiele partnerschappen waarbij sprake is van seksuele praktijken buiten het huwelijk (dat wil zeggen, buiten een onverbrekelijke relatie tussen een man en een vrouw)”.

Paus Franciscus heeft het document goedgekeurd, staat er aan het einde van het document dat is ondertekend door de Prefect en secretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer, Kardinaal Luis Ladaria en Aartsbisschop Giacomo Morandi.

Alle positieve kenmerken van homoseksuele partnerschappen – “die op zichzelf toch gewaardeerd en gerespecteerd dienen te worden” – rechtvaardigden niettemin geen zegen. Dit geldt ook omdat dergelijke zegeningen kunnen worden opgevat als ‘imitatie’ van de huwelijkszegen”.

Niettemin, zo stelt het document, kan niet worden uitgesloten dat ‘zegeningen kunnen worden gegeven aan personen met homoseksuele neigingen’ die de wil hebben uitgedrukt om in trouw aan de wil van God te leven.