Veel belangstelling voor toekomstplannen Abdij van Berne

Leestijd: 3 minuten
Woensdag 3 januari 2024 ~ 00:46 uur ~ Bron: Redactie Kerk/Abdij ~ Beeld: Monumentenzorg

 -Heeswijk-Dinther- Veel belangstelling voor de door de Abdij van Berne georganiseerde inloopavond over de toekomstplannen. De sfeer was gemoedelijk en er was veel interesse voor de ideeën en plannen, die op grote panelen bekeken konden worden. Leden van het Ontwikkelteam gaven toelichting en uitleg waar nodig. Bezoekers konden hun ideeën, aandachtspunten, kritiek en opmerkingen kwijt.

Ruim 150 belangstellenden bezochten op 13 november 2023 de door de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther georganiseerde inloopavond over de toekomstplannen. Alle opmerkingen en vragen bij de panelen zijn genoteerd. Samenvattend kwam men tot de volgende punten:

– Waardevol groen, bomen, bosrand en stilte sfeer behouden, evenals het Park van Berne.
– Actief Burgerschap vanaf dit moment actiever betrekken. Veel belangstellenden zijn bereid zijn/haar bijdrage te leveren.
– Er zijn weinig woningen voor 67+ in en rondom Heeswijk, wat een meerwaarde zou zijn.
– Nieuwe functies in het Neerhuis en Abdijhuis (ontwikkeling door derden) goed afstemmen op de andere bestaande functies.
– Hof van Berne: mooi plan, geen hoogbouw (!), behoud beukenrij/groen, bestaande in/uitritten handhaven, denk aan zicht voor (over)buren en toenemend autoverkeer (koplampen uitrit nemen toe).
– Norbertushof/Patershuis: Behoud van de muziekfabriek, wellicht ateliers voor kunstenaars, wonen en of werken top, wonen met werken niet top, denk aan 65+, mensen uit eigen dorp eerst. Goed dat er reuring is.

Hoe nu verder?
Alle waardevolle reacties van de inloopbijeenkomst zijn na afloop zorgvuldig samengevoegd in een verslag. De totale inbreng zal meegenomen worden in de volgende fase, waarin het verdere onderzoek, een schetsontwerp en de ontwikkeling van het plan plaatsvinden. In 2024 vindt er een tweede inloopavond plaats, waar al de eerste massacontouren en of ontwerpen worden getoond en inzichtelijk wordt gemaakt welke en hoe de suggesties uit de eerste inloopavond worden meegenomen.

In de Abdij van Berne wordt al enige tijd gewerkt aan het toekomstproject. Afgelopen zomer besloot de provincie Noord-Brabant een subsidie van € 1,7 miljoen te verlenen aan Berne voor de duurzame instandhouding van het complex en het geschikt maken van de abdij voor toekomstige functies.

Wat is er sindsdien gebeurd? Het antwoord hierop is: heel veel. Hieronder een aantal belangrijke ontwikkelingen:

Architect
Achter de schermen wordt er druk gewerkt aan de uitvoering van een aantal besluiten van het toekomstproject. Er is een keuze gemaakt voor een architect om drie projecten verder vorm te geven. Het gaat om de zogenaamde Herengracht (het gedeelte achter de abdijkerk), de boerderij waar nu abdijwinkel en het proeflokaal zijn gevestigd en een woningbouwproject dat achter de boerderij geprojecteerd staat.

Achterterrein
Het ontwikkelteam heeft onlangs een uitvoerig gesprek gehad met enkele personen van actief Burgerschap uit Heeswijk-Dinther. De afspraak is gemaakt dat zij mee gaan werken met het ontwikkelen van plannen voor het achterterrein van het abdijcomplex, grenzend aan de gracht (erfafscheiding) waar nu de oude drukkerij/muziekfabriek staat. Overigens is het de bedoeling dat veranderingen in dat gebied pas als laatste onderdeel van het toekomstproject aan de orde zullen komen en bij die ontwikkeling ook de gemeente Bernheze nadrukkelijk betrokken zal worden.