Versoepelingen voor kerkdiensten zijn verantwoord mogelijk

Leestijd: 2 minuten
Woensdag 2 juni 2021 06:33 – Bron: Redactie kerk/RKK/CIO : PB
  -Utrecht- Nu vanaf 5 juni aanstaande de rijksoverheid aanzienlijke versoepelingen doorvoert in de covid-19 maatregelen, is er ook ruimte om dit te doen ten aanzien van kerkdiensten.

De routekaart kerken, die door CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) op 22 maart 2021 werd gepubliceerd, geeft hiervoor het volgende aan: – kerkdiensten kunnen door maximaal 60 kerkgangers worden bezocht (exclusief medewerkers) – voor kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen kan een maximum van 15% van dit aantal zitplaatsen worden aangehouden

Daarnaast geldt per 5 juni a.s. de volgende overheidsmaatregel: voor zalen met meer dan 1000 vaste zitplaatsen geldt een maximum aantal bezoekers van 250. Kerkgebouwen die aan deze voorwaarden voldoen kunnen dus maximaal 250 kerkgangers toelaten.

Belangrijk is dat de algemene randvoorwaarden voor voorafgaande reservering, triage (gezondheidsvragen) en placering in het kerkgebouw in acht worden genomen. Ook zijn de genoemde aantallen kerkgangers alleen mogelijk als hierbij de 1,5m onderlinge afstand kan worden aangehouden.

Voor samenzang geeft de routekaart aan: op een ingetogen manier, zonder extra volume (=praatniveau) en met beperkte tijdsduur. Geadviseerd wordt om hier zeer terughoudend mee om te gaan.

CIO roept de aangesloten kerkgenootschappen op om op een verantwoorde en terughoudende manier van de nu mogelijke versoepelingen gebruik te maken in deze komende weken, nu de volgende persconferentie is aangekondigd voor 22 juni aanstaande.

De Bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholiek Kerk gaat nog niet zo ver in de versoepelingen  als de PKN. De bisschoppen stellen een verhoging van het aantal kerkbezoekers van dertig naar vijftig voor. Dat deze verhoging kleiner is dan bij Protestantse Kerken heeft te maken met het aantal vrijwillige en proffesionele medewerkers aan een MIsviering, legt woordvoerder Anna Kruse van de RKK uit. Wij hebben voor een eucharistieviering meer inzet van mensen, denk aan koster, acolieten, misdienaars, lectoren, koorleden e.a. De Bisschoppen blijven voorzichtigheid betrachten, ten slotte is corona nog steeds niet verdwenen, maar nog altijd onder ons.