Vooral vrouwen en kinderen uit Oekraïne als vluchteling in Nederland

Leestijd: 3 minuten
Vrijdag 08 april 2022 06:02 – Bron: CBS/Frank Notten – Beeld: Publiek domein
 -Heerlen- Sinds 24 februari 2022 hebben zich ruim 27 duizend mensen uit Oekraïne bij een Nederlandse gemeente ingeschreven. Ruim een derde van hen zijn kinderen. Van de volwassen vluchtelingen is 80 procent vrouw. De meesten hebben zich bij de grotere steden ingeschreven. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die op donderdag 7 april bij het CBS bekend waren.
Sinds de inval van Rusland in Oekraïne op 24 februari 2022 is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. Mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, mogen zich direct als ingezetene inschrijven bij de gemeente waar zij verblijven, als zij de Oekraïense nationaliteit hebben. Ook mensen met een andere nationaliteit mogen zich inschrijven, als ze kunnen aantonen dat ze vlak voor de inval een geldige verblijfsvergunning voor Oekraïne hadden. In de weken van 21 maart tot en met 3 april vestigden zich per week bijna 10 duizend mensen uit Oekraïne. In dezelfde periode vestigden zich uit andere landen rond de 4 duizend migranten per week.

Kinderen en vrouwen tussen 25 en 45 jaar

Van de mensen die zich sinds 24 februari hebben ingeschreven is ruim een derde (37 procent) minderjarig, 33 procent is tussen 25 en 45 jaar. Dat zijn voornamelijk vrouwen; van de volwassen ingeschrevenen is bijna 80 procent vrouw. Onder minderjarigen is het aandeel jongens en meisjes vrijwel gelijk. Onder mensen boven de 60 jaar zijn er ook meer vrouwen, maar daar is de oververtegenwoordiging kleiner (70 procent).

Meeste inschrijvingen in steden

In absolute aantallen is het aantal inschrijvingen van mensen die uit Oekraïne zijn gekomen het grootst in de grotere Nederlandse steden. Rotterdam heeft tot nu toe de meeste inschrijvingen, ruim 1 500. Daarna volgen Amsterdam (bijna 1 000) en Groningen en Eindhoven (beide ruim 500). In Westland, Hilversum en Den Haag zijn ruim 400 mensen uit Oekraïne ingeschreven.
Ten opzichte van het aantal inwoners heeft Renswoude de meeste inschrijvingen, 14 per duizend inwoners. Daarna volgen Noord-Beveland en Montfoort (rond de 6 per duizend), Westerwolde en Oldebroek (5 per duizend). Dit komt vaak door lokale initiatieven om grote groepen vluchtelingen op te vangen in bijvoorbeeld een leegstaand kantoorpand.

Andere nationaliteit

Ongeveer 5 procent van de uit Oekraïne ingeschreven personen heeft niet de Oekraïense nationaliteit. Bij bijna een kwart van hen is de nationaliteit nog niet bekend. Dit zijn vooral minderjarigen. Zij hebben doorgaans nog geen eigen paspoort, maar worden wel als Oekraïens geregistreerd als hun ouder(s) onder ede verklaren dat dit hun kinderen zijn.
Relatief veel mensen uit Oekraïne met een andere nationaliteit zijn volwassen mannen. Het gaat daarbij om uiteenlopende nationaliteiten. De Nigeriaanse (9 procent), Syrische (8 procent), maar ook de Nederlandse nationaliteit (6 procent) komen binnen deze groep voor.