VS: Biologisch vrouwelijke transseksueel erkend als mannelijke kluizenaar door bisschop

Leestijd: 4 minuten
Beeld EMB

 

Maandag 27 mei 2024 ~ 05:33 uur ~ Bron: Redactie Kerk/CBS/KNA ~ Beeld: MB

 -Lexington- De Rooms-katholieke kerk is weer een stukje inclusiever geworden, althans in de VS, uitgerekend in de VS. Een vrouw die zichzelf als man beschouwt en zichzelf Christian Matson noemt, leeft als een mannelijke kluizenaar. Hij kreeg een opleiding in een benedictijnenklooster en kreeg de steun van de bisschop van het bisdom waar hij woont, Lexington (Kentucky, VS), de franciscaan John Stowe

Een kluizenaar in Kentucky die afgelopen weekeinde publiekelijk ‘uit de kast kwam’ als transgender heeft vragen opgeworpen over hoe de Rooms-katholieke kerk dergelijke gevallen in het religieuze leven moet behandelen, gezien het verzet van de kerk tegen wat Paus Franciscus ‘genderideologie’ heeft genoemd.

De aankondiging heeft ook vragen opgeroepen over de manier waarop de kluizenaar, een vrouw die zich identificeert als man, een religieuze opleiding kreeg in een benedictijnenklooster voor mannen. Voor zover bekend is deze zaak uniek in zijn soort en baanbrekend. Het Vaticaan heeft nog geen reactie gegeven.

Het bisdom Lexington deelt in een persverklaring op de eigen website mee: “Op Pinksterzondag maakte broeder Christian Matson, kluizenaar in ons bisdom, bekend dat hij een transgender persoon is. Broeder Christian heeft de gelofte van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid afgelegd en werd tijdens zijn opleiding in de Benedictijnse traditie door een geestelijke bijgestaan. Hoewel hij niet streeft naar een wijding, wil hij leven volgens de regels van Benedictus. Hij is (financieel) zelfvoorzienend als kunstenaar en zal dat beroep óók blijven uitoefenen in combinatie met een leven van contemplatie in een privekluis. Bisschop John Stowe OFM aanvaardde zijn professie en is dankbaar voor zijn integriteit, broederschap en contemplatief gebed voor de kerk. 

Tevergeefs

Matson heeft gedurende meerdere jaren tevergeefs geprobeerd lid te worden van verschillende religieuze congregaties, waaronder de Jezuïeten. Het verhaal gaat dat een vriend van een priester in 2020 aanraadde contact op te nemen met bisschop Stowe, die ‘onmiddellijk reageerde en zijn welkom uitsprak. Bisschop Stowe heeft de reputatie veel invloed en sympathie te hebben onder katholieken wanneer hij oproept tot een tolerantere benadering van LGBTQ+-mensen.

In maart 2021 kondigde bisschop Stowe zijn steun aan voor de Equality Act, voorgesteld door de Democraten in het Congres, die ‘seksuele geaardheid’ en ‘genderidentiteit’ zou toevoegen als beschermde categorieën in de federale burgerrechtenwetgeving. De bisschop zei dat het wetsvoorstel zou helpen bij het voorkomen van wat hij ‘schadelijke discriminatie’ noemt. Maar de Amerikaanse Bisschoppenconferentie was tegen het wetsvoorstel en zei dat het de godsdienstvrijheid zou bedreigen en ‘gelovige mensen juist vanwege die overtuigingen zou discrimineren’. In juni 2021 verscheen bisschop Stowe op een online evenement ter ere van Pride Maand, waar hij de deelnemers de zegen aanbood tijdens deze jaarlijkse Pride-viering.

“Intolerantie verpakt in religieuze kledij is bijzonder lelijk.”

In juni 2022 hield hij een toespraak op een conferentie aan de Fordham University for Outreach, opgericht door Jezuïet pater James Martin, die zichzelf destijds bestempelde als ‘Een katholieke LGBTQ-bron’. De bisschop beschreef wat hij ‘haatdragende berichten’ noemde die hij had ontvangen ‘over LHBT-kwesties’ en voegde eraan toe: “Intolerantie verpakt in religieuze kledij is bijzonder lelijk.”

Paus Franciscus heeft bijna wekelijks een ontmoeting in het Vaticaan met personen die zich identificeren als transgender en roept op hen met respect en waardigheid te behandelen. Maar hij noemt de gendertheorie ook ‘een lelijke ideologie van onze tijd’. In april publiceerde de Dicasterie voor de Geloofsleer een document getiteld ‘Dignitas Infinita’, waarin de ‘gendertheorie’ wordt verworpen omdat deze ‘het fundamentele verschil’ tussen man en vrouw ontkent.

Een Matson-aanhanger werd deze week gevraagd of er vanuit het Vaticaan consequenties zouden kunnen komen. “Ik hoop het niet”, zegt Stan Zerkowski, directeur van de LGBTQ Outreach Commission van het bisdom Lexington,  eraan toevoegend dat Matson de kerk vraagt ​​“een nieuwe taal van liefde te spreken.”

Wat is een kluizenaar en wie is Matson?

Een kluizenaar leeft alleen, in een vorm van religieus leven in de Rooms katholieke Kerk. Het staat onder het gezag van de plaatselijke bisschop en “volgt een passend levensprogramma onder zijn leiding”, aldus het kerkelijk recht. Matson (39), groeide op in Texas en Virginia. Hij studeerde theater en behaalde een bachelordiploma in beeldende kunst aan de New York University. Matson heeft uitgebreide ervaring met acteren en productie. Hij verscheen als pokerspeler in Woody Allens film A Rainy Day in New York uit 2019, hetgeen hij later een hoogtepunt in zijn carrière noemde.

Matson kreeg in mei 2006, op 21-jarige leeftijd, een naamswijziging van een rechter van Nicole Coberly Matson in Cole Coberly Estel Matson, volgens een document ingediend bij de Suffolk Circuit Court in Virginia. Hij is presbyteriaans opgevoed, maar raakte enkele jaren na zijn geslachtstransitie voor het eerst betrokken bij het katholicisme, terwijl hij een semester doorbracht als psychologiestudent aan de door de Jezuïeten geleide Loyola Universiteit van Maryland. Een achtdaagse stille retraite met onder meer de Geestelijke Oefeningen van St. Ignatius van Loyola intrigeerde Matson vanwege ‘die heroïsche houding van het dienen van Christus met heel je wezen’.

Vervolgens behaalde hij in 2016 een doctoraat in de godgeleerdheid aan het Institute of Theology, Imagination and the Arts aan de Universiteit van St. Andrews in Schotland, met een proefschrift over het gebruik van de eucharistische taal in drie Poolse theatergezelschappen uit het midden van de 20e eeuw.