VS-Bisschop publiceert catechese tegen gender-ideologie

Leestijd: 2 minuten
Zaterdag 28 augustus 2021 05:53 – Bron: 1010WINS – Beeld: PB
  -Arlington- Bisschop Burbidge: “Iedereen die de door God gegeven genderidentiteit verwerpt, heeft het bij het verkeerde eind. Ook voor deze mensen moet de kerk liefde en achting tonen.”

“Niemand ‘is’ transgender.” Ieder mens is mannelijk of vrouwelijk geschapen, schrijft Michael Burbidge, de Bisschop van Arlington, Virginia in een catechese over de menselijke persoon en genderideologie.

Het gebruik van namen en voornaamwoorden die in tegenspraak zijn met iemands door God gegeven identiteit is daarom verkeerd. Het is niet toegestaan ​​iets te zeggen dat in tegenspraak is met de waarheid. Daarom mogen gelovigen geen termen of voornaamwoorden gebruiken die een valse genderidentiteit bevestigen. Je zou zodoende alleen maar een verkeerde kijk op de werkelijkheid ondersteunen.

De transgender-ideologie staat niet op zichzelf, maar moet worden gezien in een bredere context van de ‘verwarring van onze cultuur’ met betrekking tot de lichamelijkheid van de mens, seksualiteit, de relatie tussen man en vrouw, schrijft Burbidge.

De Bisschop waarschuwt voor snelle veroordelingen. Er moet altijd een onderscheid worden gemaakt tussen iemands subjectieve gevoelens en zijn/haar morele fouten. Laat mensen die genderdysforie ervaren geliefd en gewaardeerd worden. De Kerk moet dit aan hen overbrengen, naar hun zorgen luisteren en hen serieus nemen.

Tegelijkertijd moet echter duidelijk worden gemaakt dat mensen die hun door God gegeven identiteit en hun lichaam afwijzen, zichzelf schade zullen berokkenen wanneer zij in dit verband medische behandelingen of chirurgische ingrepen ondergaan. De Kerk heeft een speciale zorg voor degenen die lijden en een verlangen om hen naar waarheid en genezing te leiden.

“Onder geen beding” mag een persoon in zijn/haar foute zienswijze worden bevestigd, benadrukt de Bisschop. Er is voldoende bewijs dat het bevestigen van een verkeerde genderidentiteit de interne conflicten van een getroffen persoon niet oplost. Het zou ze zelfs kunnen verergeren, benadrukt hij.