VS-Bisschoppen stemmen over Eucharistiedocument en zwijgen over ‘Communieverbod’

Leestijd: 2 minuten

Donderdag 18 november 2021 09:25 – Bron: Redactie kerk/1010WINS/CNS Beeld: PB
 -Baltimore-De Amerikaanse Bisschoppenconferentie heeft overeenstemming bereikt over een document over de Eucharistie. Zij zien af ​​van een Communieverbod voor politici die voorstander zijn van de legalisering van abortussen. Dit was in de eerste plaats bedoeld om te verwijzen naar president Biden.

De Amerikaanse Katholieke Bisschoppenconferentie heeft een veelbesproken doctrinair document met de titel ‘Het mysterie van de Eucharistie in het leven van de kerk’ met een overweldigende meerderheid aangenomen. Het document moet Katholieken dichter bij de betekenis van het Sacrament brengen en een verhoopte “eucharistische vernieuwing” versterken, benadrukten de Bisschoppen gisteren tijdens hun herfstbijeenkomst in Baltimore, Maryland. Het document maakt geen melding van enkele, van de ook veel bekritiseerde eisen van de conservatieve Bisschoppen, zoals een verbod op de Communie voor Katholieken die zich in het openbare leven verzetten tegen het nee van de kerk tegen abortus.

Dit was in de eerste een reactie richting de Amerikaanse President Joe Biden. De praktiserend Katholieke President pleit voor legalisering van abortus. Het aangenomen document noemt geen namen. Volgens persagentschap CNS staat er in het document dat niemand de Heilige Communie mag ontvangen als hij belast is met een zware zonde, zonder voorafgaande biecht en kwijtschelding van schuld. Degenen die willens en wetens de leer van de Kerk over morele kwesties verwerpen, moeten wegblijven van het ontvangen van de Communie.

222 bisschoppen stemden voor en acht tegen het document. Vóór de stemming hadden de Bisschoppen slechts een half uur gedebatteerd. Volgens berichten in de media had maandag al achter gesloten deuren een discussie over het document plaats gevonden.

Lokale bisschoppen beslissen over uitsluiting van de Communie

De voorzitter van de Bisschoppenconferentie, Aartsbisschop José Gomez, waarschuwde dat meer aandacht voor de Sacramenten nodig is om “menselijke onverschilligheid en sociaal onrecht” te overwinnen. Volgens het kerkelijk recht bepalen plaatselijke Bisschoppen of bepaalde mensen in hun Diocese van de Communie worden uitgesloten. Als concessie aan de aanhangers van een strengere controle evalueerde het Jezuïetentijdschrift ‘America’ ​​een passage dat Bisschoppen een speciale verantwoordelijkheid hebben om de integriteit van het Sacrament te beschermen.

Goed Katholiek

Paus Franciscus distantieert zich van het idee van uitsluiting. In september verklaarde de Paus dat hij nooit iemand de Communie had geweigerd. Eind oktober ontving Franciscus Biden voor een privé-audiëntie. De Amerikaanse president zei volgens CNN dat Franciscus hem had verteld dat hij een “goed katholiek” is. De bijeenkomst in Baltimore was de eerste face-to-face conferentie van de Amerikaanse Bisschoppen sinds het begin van de coronapandemie.