Washington Post: McCarrick maakte geld over aan Pausen en hoge geestelijken

Leestijd: 2 minuten -Washington- (KNA) De voormalig VS-Kardinaal Theodore McCarrick zou volgens het Amerikaanse dagblad ‘Washington Post’ jarenlang, in totaal 600.000 Dollar, aan invloedrijke geestelijken hebben overgemaakt.

Onder de ontvangers waren naast de Pausen Johannes Paulus II en Benedictus XVI, rond 60 Kardinalen en Aartsbisschoppen alsook Kerkelijke vertegenwoordigers, die de be-schuldigingen van misbruik tegen McCarrick moesten onderzoeken. De voormalig Aartsbisschop van Washington wordt er van verdacht, tussen 1970 en 1990 talrijke Priesterkandidaten en minstens twee minderjarigen sexueel te hebben misbruikt.

Speciale bankrekening

McCarrick beschikte sinds 2001 over een speciale bankrekening van de Aarts-diocese, waarop de aan hem persoonlijk gerichte donaties werden ingezameld. In 17 jaar tijd zijn daarop rond zes miljoen US-Dollar bijgeschreven. Een groot deel van het geld ging naar Katholieke goede doelen in de VS en Rome.

Uit onderzoek zou, volgens de krant, blijken dat Paus Johannes Paulus II van deze rekening 90.000 Dollar en Benedictus XVI 291.000 Dollar hebben ontvangen. Er wordt op gewezen, dat het geld wellicht bestemd was voor Pauselijke liefdadigheid-organisaties. Geciteerd wordt een woordvoerder van Kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin, volgens wie de donaties als teken van waardering voor de werken van de Kerk en de Paus zijn bedoeld, in het bijzonder in de Kerstperiode voor hun liefdadigheidsinstellingen

McCarrick werd in 2018 beschuldigd van sexueel misbruik van minderjarigen en ontucht met jonge mannen. In juni 2018 werd hij door het Vaticaan op ‘non-actief’ gesteld wegens aanranding van een misdienaar in 1971. Gelijktijdig moest McCarrick zich voor de Romeinse Congregatie voor de Geloofsleer verantwoorden.

Op 28 juli 2018 nam Paus Franciscus zijn terugtreden als lid van het College van Kardinalen aan. Op 11 februari 2019 was de Congregatie overtuigd, dat McCarrick schuldig is aan het hem ten laste gelegde. Hij werd 16 februari uit de geestelijke stand ontslagen. Sindsdien leeft hij onder strenge voorwaarden in een Kapucijnenklooster in Victoria in de staat Kansas.