West-Friesland: Steeds meer Kerkgebouwen zullen deuren sluiten

Leestijd: 2 minuten
Zondag 29 januari 2023 – 00:30 uur – Bron: Redactie kerk – Beeld:
 -Haarlem- In de komende jaren (2023-2030) gaat de bezem door het Kerkenbestand in West-Friesland om het Rooms-Katholieke Bisdom in stand te houden. Het Bisdom Haarlem-Amsterdam bracht onlangs een boodschap naar buiten richting parochiebesturen om over hun toekomst na te denken. “Als wij niets doen, dan stopt het het Rooms-Katholieke geloof vanzelf.” Lees verder onder de reclame>

Het Bisdom Haarlem-Amsterdam, kent 164 Kerkgebouwen. Het Bisdom wil de komende vijf tot tien jaar toewerken naar een situatie waarin meerdere Kerken als een ‘centrumfunctie’ (28 kerken) of ‘steunpunt’ (37) moeten fungeren. Dat betekent dat tientallen Kerkgebouwen niet aan sluiting zullen ontkomen.

Oorzaak

De oorzaken zijn talloos: Door terugloop van het aantal Kerkgangers, lopen ook de financiële inkomsten terug, waardoor het onderhoud van de gebouwen niet meer te betalen is. Ook een terugloop van het aantal vrijwilligers speelt een grote rol.

Er zit niets anders op dan de nog ‘renderende’ Kerkgebouwen in stand te houden en de Kerkgangers van omliggende Kerken uit te nodigen te ‘verkassen’. Alleen zo kan de levensvatbaarheid worden ‘gerekt’.

Star

Tal van parochianen, deskundigen en parochiebestuurders vrezen echter een constante sluiting van Kerkgebouwen in de toekomst en zien het probleem minder in de bevolkingskrimp, maar meer in het starre vasthouden aan een niet meer aansprekende Liturgie (met name daardoor blijven jongeren weg) alsook in de conservatieve houding van de Kerkleiding wanneer het gaat om zaken als, abortus, scheiden, homofilie en euthanasie.

Over de toekomst en geloofsovertuiging nadenken

Het is een grote aderlating voor de Rooms-Katholieken, want West-Friesland telt 27 Rooms-Katholieke Kerken, verdeeld over vier parochies. “Wij hebben als Bisdom een termijn van twee tot vijf jaar meegegeven aan de parochiebesturen. Dan moeten zij een keuze hebben gemaakt. Hier ligt de toekomst, hier gaan wij in investeren. De rest gaat dan dicht”, aldus Bart Putter, Vicaris-generaal van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Om welke gebouwen het gaat, is nog onduidelijk.

De boodschap van het Bisdom is dan ook helder. “Wij willen parochiebesturen aanmoedigen om over de toekomst en geloofsovertuiging na te denken. Dat zij vitale plekken gaan creëren, waar Katholieken naartoe kunnen, straalt ook iets uit. Op deze manier wordt de geloofsovertuiging doorgezet en dat geeft troost. Als wij niets doen, dan stopt het het Rooms-Katholieke geloof vanzelf.

Herbestemming

Leegstaande kerkgebouwen zijn in de afgelopen decennia al omgebouwd tot cultuurcentrum, woning, café of atelier. Maar opmerkelijk genoeg zijn diverse gebouwen overgenomen door evangelicale bewegingen, die op hun manier de voormalig Roomse Kerken wel vol weten te krijgen

Met het verdwijnen van Kerkgebouw zullen de inwoners in West-Friesland verder moeten reizen om deel te kunnen nemen aan Kerkdiensten. “Daar moet ook rekening mee worden gehouden”, vertelt Putter. Een oplossing zou zijn om een pendelbus in te zetten die met name de ouderen naar de Kerk brengt. Of meer centrale punten waar de Misvieringen kunnen worden gehouden.