Wijding Mgr. Harrie Smeets belooft bijzondere viering te worden

Leestijd: 3 minuten

  De wijding en installatie van Mgr. Harrie Smeets (58) tot Bisschop van Roermond belooft een bijzondere viering te worden. Bij de wijdingsplechtigheid op zaterdag 8 december in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond zijn maar liefst 24 Bisschoppen aanwezig, onder wie twee Kardinalen. De plechtigheid is live hier op MariaBode te volgen.

Kardinaal Eijk om medische redenen verhinderd

Verder worden er bijna 150 Priesters, 33 Diakens en 99 Acolieten en Seminaristen verwacht. Ook werken er delegaties Limburgse schutters en leden van broederschappen en de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem aan de viering mee.

Onder de aanwezige Bisschoppen bevinden zich alle in functie zijnde Nederlandse Bisschoppen, met uitzondering van Kardinaal Eijk, van wie eerder bekend was dat hij om medische redenen verhinderd is. Andere aanwezige Bisschoppen zijn Monseigneur Cavalli, de Pauselijke Nuntius in Nederland en drie Emeriti-Bisschoppen, onder wie Kardinaal Simonis. Verder zijn de Bisschoppen van de Duitse buurbisdommen Aken en Münster aanwezig en van Belgische zijde de Bisschoppen van Hasselt, Luik en Genk en Kardinaal-aartsbisschop De Kesel van Mechelen-Brussel.

Vanuit India nemen de Bisschop en Hulpbisschop van het Bisdom Kanjirapally aan de viering deel. Het Bisdom Roermond onderhoudt nauwe contacten met dit Bisdom. Veder zullen de twee Limburgse Abten, van de trappisten in Lilbosch en de Benedictijnen in Mamelis, aanwezig zijn.

Voor de wijdingsplechtigheid heeft zich ook een zeer groot aantal overige genodigden en belangstellenden gemeld. Onder de gasten bevinden zich onder meer gouverneur Theo Bovens en de gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus van de provincie Limburg en meer dan 20 Limburgse burgemeesters en wethouders. Daarnaast zijn er vertegenwoordigers van tal van maatschappelijke organisaties, waarmee de kerk in Limburg verbonden is.

Uiteraard zijn bij de viering ook afgevaardigden van Limburgse Parochies, religieuze instituten en nieuwe bewegingen aanwezig. Vanuit de Parochies in Venray – waar Monseigneur Smeets 14 jaar Pastoor-deken was – heeft zich eveneens een grote groep belangstellenden aangemeld.

Dit betekent dat de Kathedraal op die zaterdag tot de allerlaatste plaats (ruim 1200) bezet is. Datzelfde geldt voor de vlakbij gelegen Munsterkerk, waar nog eens zo’n 300 gasten de viering op een groot scherm kunnen volgen. In beide Kerken hebben alléén gasten met een kaart toegang. Alle overige belangstellenden kunnen de viering het beste via de televisie volgen of via Mariabode.nl al vanaf 10.00 uur.

De Pontificale Eucharistieviering wordt live door de regionale omroep L1 uitgezonden.  L1 begint eveneens om 10.00 uur met een live-uitzending op het eigen kanaal.

De wijdingsplechtigheid begint officieel om 10.30 uur. Vanwege het grote aantal deelnemende Priesters, Diakens en Acolieten, zal vanaf ongeveer 10.00 uur een stoet vanaf het kantoor van het Bisdom aan de Swalmerstraat naar de Kathedraal trekken. Bij de ingang van de Kathedraal zullen alle aanwezige Bisschoppen en de Bisschop-elect zich bij hen voegen.

De viering bestaat uit een reguliere Eucharistieviering met halverwege de wijdingsceremonie van Mgr. Smeets. Aan het einde van de viering zal Mgr. Smeets een korte persoonlijke toespraak houden.

De muziek tijdens de plechtigheid wordt verzorgd door het koor ‘Zangers van Sint Frans’ (onder leiding van Geert Verhallen) en het koor Chrisko (onder leiding van Norma Ansinger) uit Venray, de vorige standplaats van Mgr. Smeets. Daarnaast werken de Gregoriaanse Schola van de Kathedraal en de Schola Cantorum van het Wardinstituut (onder leiding van Cyriel Tonnaer) aan de viering mee. Het orgel wordt bespeeld door Jean-Pierre Steijvers, de vaste organist van de Kathedraal. Er is trompetmuziek van Max Schraeder.

Na afloop van de plechtigheid trekken de aanwezige schutters met muziek in een stoet naar Theaterhotel De Oranjerie. Alle aanwezigen kunnen zich hierbij aansluiten. Aangekomen bij De Oranjerie zullen vendeliers de nieuwe Bisschop begroeten. Daarna is er een receptie, waarbij er voor iedereen gelegenheid om Monseigneur Smeets te feliciteren. (MB)

Foto: Bisdom

Sint voor moeder en kind