Leken dreigen op financiering Bisdom Bazel te bezuinigen vanwege onenigheid over seksuele moraal van Kerk

Leestijd: 4 minuten
Maandag 13 november 2023 10:14 uur – Bron: Redactie Kerk/SRF – Beeld: Publiek domein

-Zürich-  Zwitserse leken hebben besloten de financiering van het Zwitserse Bisdom Bazel stop te zetten als de Bisschop geen gehoor geeft aan hun eis om afstand te nemen van de achterhaalde en homofobe seksuele moraal van de Kerk. Vorig jaar verliet een recordaantal mensen de Rooms-Katholieke Kerk in Zwitserland. Lees verder onder de reclame>

Afgelopen vrijdag besloot de Synodale Raad van de Katholieke Kerk in het Zwitserse kanton Luzern om een deel van de Kerkbelasting in te houden van het Bisdom Bazel als Bisschop Felix Gmür niet aan hun eisen zou voldoen, zo meldt de Zwitserse publieke omroep SRF.

Onafhankelijke organisatie

De Raad eist dat het Bisdom Bazel een onafhankelijke organisatie voor het onderzoeken en melden van gevallen van seksueel misbruik. Ook mogen er er geen oude dossiers meer vernietigd worden die mogelijk bewijsmateriaal bevatten. De Pauselijke Nuntius moet alle archieven openen die nog niet openbaar zijn gemaakt, en de Kerk moet afstand nemen van haar abortus en euthanasiestandpunten en homofobe seksuele moraal, aldus de raad.

In het persbericht wordt ook een de wens geuit om de celibaatsverplichting af te schaffen en geestelijken de vrijheid te geven om te kiezen voor de levensvorm welke het beste bij hen past. Vanuit de Bijbel is daar niets tegenin te brengen, aldus theologen in de raad. Dit betekent dat Zwitserse Kerkelijke medewerkers openlijk een ‘levensstijl’ moeten kunnen leven, óók wanneer die in strijd is met de leer van de Kerk, bijvoorbeeld door homoseksuele relaties te hebben.

De drang om de morele leer van de Kerk af te zwakken is ingebed in een wetsvoorstel gericht op maatregelen tegen seksueel misbruik. Deze maatregelen waren het gevolg van een in september gepubliceerd misbruikrapport waarin verschillende Zwitserse Bisschoppen werden beschuldigd van het verdoezelen en faciliteren van seksueel misbruik in hun Bisdommen. Lees verder onder de afbeelding>

Kruis- en Mariabeelden, het Zwitserse landschap staat er vol mee

 

De Synodale Raad van de Katholieke Kerk in Zwitserland functioneert als een soort  parlement dat kan beslissen over de toewijzing van Kerkelijke fondsen. Dit Zwitserse duale systeem geeft enorme macht aan de leken, aangezien de leden van de Synodale Raad grotendeels leken zijn. De Synode stemde met 76 stemmen tegen 12 voor het voorstel om geld in te houden aan het Bisdom Bazel als niet aan de eisen wordt voldaan.

De Synodeleden in Zwitserland, die Kerkelijke medewerkers officieel willen toestaan ​​openlijk in een homoseksuele of andere vorm van relatie te leven, hebben al steun in hun buurland Duitsland. Vorig jaar keurden Duitse Bisschoppen een nieuwe arbeidswet goed die werknemers in de Kerk toestaat homoseksuele relaties te hebben of na een scheiding te ‘hertrouwen’.

De Zwitserse Rooms-Katholieke Kerk verkeert momenteel in rep en roer als gevolg van onderzoeken naar seksueel misbruik door geestelijken en de nog steeds geldende leerstellingen rond thema’s als seksualiteit.

De Zwitserse Bisschop van Chur, Joseph Maria Bonnemain, die Paus Franciscus in februari 2021 een grote  ‘bruggenbouwer’ noemde, heeft zijn steun uitgesproken voor homoseksuele verbintenissen, is overgegaan om de Heilige communie ook uit te reiken aan niet-Katholieken en heeft de functie van exorcist in zijn Bisdom afgeschaft. Ook stond hij recent toe dat twee vrouwen in de H. Mis concelebreerden. Daarnaast liet hij in een rondschrijven aan zijn Priesters weten dat negatieve uitlatingen over homoseksualiteit of LGBTI’ers voortaan niet meer zijn toegestaan.

Ondanks of wellicht door zijn uiterst onorthodoxe maatregelen benoemde het Vaticaan Bonnemain recent tot ‘speciaal onderzoeker’ en gaf hem de opdracht om beschuldigingen van misbruik tegen geestelijken, waaronder enkele van zijn collega-Bisschoppen, te onderzoeken.

Kerkverlating

In 2022 verliet een recordaantal mensen (34.561) de Rooms-Katholieke Kerk in Zwitserland. Dit betekent in concrete cijfers dat het aantal Katholieken vorig jaar met ongeveer 1,3% daalde, waardoor Zwitserland nog 2,89 miljoen Katholieken kent op een bevolking van 8,7 miljoen.

Uit statistisch onderzoek blijkt dat een van de redenen om de Kerk te verlaten, de verplichting is om in sommige kantons van Zwitserland Kerkbelasting te betalen, wat alleen kan worden vermeden door de Kerk te verlaten. In de westelijke kantons Genève, Wallis, Neuchâtel en Vaud, waar de Kerk geen Kerkbelasting kent, worden vrijwel geen uitschrijvingen geregistreerd.

Het Zwitserse Instituut voor Pastorale Sociologie (SPI), dat de gegevens publiceerde, schreef: “De reputatie van de Katholieke Kerk in Zwitserland is de afgelopen weken en maanden drastisch verslechterd. Het rapport over seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke kerk in Zwitserland en de reactie onder de burgers hebben het vertrouwen in de Kerk ernstig ondermijnd.”  SPI verwacht dat het aantal mensen dat de Kerk zal verlaten verder zal toenemen.