1968: Het Ezelproces van schrijver Gerard Reve

Leestijd: 2 minuten
Donderdag 23 maart 2023 – 14:42 uur – Bron: Redactie Varia/DeRechtspraak Beeld: Publiek domein

-‘s Gravenhage- Had schrijver Gerard Reve zich in publicaties schuldig gemaakt aan smalende godslasteringen zoals strafbaar gesteld in het toenmalige artikel 147 in het Wetboek van Strafrecht? De Hoge Raad beantwoordde deze vraag in 1968 ontkennend. Sinds vandaag staat de uitspraak van de Hoge Raad online. Lees verder onder de reclame>

De zaak

Gerard Reve, beroemd auteur en volksschrijver, werd in 1966 strafrechtelijk vervolgd vanwege passages van zijn hand in het tijdschrift ‘Dialoog’ en in zijn boek ‘Nader tot U’. Hij zou zich hebben schuldig gemaakt aan smalende Godslasteringen, hetgeen in de periode 1932-2014 strafbaar was.

De vervolging van Reve leidde tot veel ophef in de samenleving, omdat velen vonden dat de vervolging op gespannen voet stond met de vrijheid van meningsuiting. Anderzijds waren er ook burgers die vonden dat Reve zich niet had mogen uitlaten zoals hij gedaan had.

De rechtbank Amsterdam kwam tot het oordeel dat de betreffende uitlatingen van Reve Godslasterlijk waren, maar niet als honend konden worden aangemerkt. Van strafbare, smalende Godslasteringen in de zin van artikel 147 Wetboek van Strafrecht was daarom geen sprake. De rechtbank ontsloeg Reve van alle rechtsvervolging.

In hoger beroep bij het hof Amsterdam kwam het tot een vrijspraak. Het hof achtte niet bewezen dat Reve zich in de betreffende passages opzettelijk smalend had uitgelaten. Niet gebleken was dat Reve had bedoeld God te beschimpen of te honen dan wel op enigerlei wijze uiting te geven aan verachting van God.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad liet het oordeel van het hof in stand. De Hoge Raad leidde uit de wetsgeschiedenis af dat het woord smalende in de strafbaarstelling van artikel 147 Wetboek van Strafrecht betekent dat de verdachte moet hebben bedoeld (subjectief) zich op een krenkende wijze uit te laten over godsdienstige gevoelens. Het Hof was dus uitgegaan van een juiste opvatting met betrekking tot de term smalende godslasteringen.

Klik H I E R om de uitspraak volledig te lezen