Boeken

Boekpresentatie ‘Augustinus, De laatste visvangst’

Op 23 oktober 2021 zal de studiedag en boekpresentatie van De laatste visvangst plaatsvinden. Tijdens de studiedag zal het commentaar van Augustinus op Johannes 13-21 vanuit verschillende perspectieven worden ingeleid. Het zal gaan over de allegorische lezing van teksten, over het verband tussen de gebeurtenissen van zijn tijd op het theologische en politieke […]

Nieuw boek over Henri Nouwen

 -Baarn- Er is een nieuw boek uitgekomen over wijlen Priester Henri Nouwen. Een terugblik op leven van Henri Nouwen, zijn werk en zijn boodschap. Met mooie teksten en citaten. Priester Henri schreef talrijke spirituele werken in het Nederlands en het Engels. Hij doceerde in de Verenigde Staten aan de University […]

Nederlander woont gemiddeld 2 kilometer van bibliotheek en komt er nog maar zelden

  -Heerlen- In 2020 was de gemiddelde afstand van een woonadres in Nederland tot de dichtstbijzijnde openbare bibliotheek 2,0 kilometer. Dit is een lichte toename ten opzichte van 2014. Bewoners van Schiermonnikoog woonden met 0,6 kilometer het dichtst bij een bibliotheekvestiging of -servicepunt, en in het Zeeuwse Noord-Beveland was die afstand […]

Jaarverslag 2020 Aartsbisdom Utrecht verspreid

 -Utrecht- De bisdomstaf van het Aartsbisdom Utrecht heeft het Jaarverslag 2020 gepubliceerd en onder de parochies verspreid. De coronaviruspandemie speelde in het kerkelijk leven van 2020 een grote rol, zo blijkt ook uit het slotwoord van vicaris-generaal mgr. Hoogenboom: “Terugblikkend op het jaar 2020 moet worden gezegd dat de coronaviruspandemie […]

Nieuwe uitgave in serie Kerkelijke Documentatie met onder meer Querida Amazonia

 -Utrecht/Breda- Op woensdag 12 februari 2020 werd de postsynodale exhortatie van Paus Franciscus naar aanleiding van de  bijzondere Bisschoppensynode over de Amazoneregio gepubliceerd. Deze exhortatie komt nu beschikbaar in een door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling in de serie Kerkelijke Documentatie. De titel van de postsynodale exhortatie is Querida Amazonia, wat Geliefde Amazone […]

Eerherstel voor de heks van Limbricht (VIDEO)

 -Roermond- Het boek ‘De heks van Limbricht’, dat Susan Smit schreef over het proces tegen vermeend heks Entgen Luijten uit Lutterade, kwam deze week binnen op plek acht van de bestseller top-60. Het proces tegen Luijten vond plaats in Kasteel Limbricht en zou de laatste heksenvervolging worden op huidig Nederlands […]