Aartsbisdom Utrecht: jaarverslag 2022 verspreid

Leestijd: 2 minuten
Donderdag 8 juni 2023 – 06:01 uur – Bron: Redactie Kerk – Beeld: Schaap-design

 -Utrecht- De Bisdomstaf van het Aartsbisdom Utrecht heeft het Jaarverslag 2022 onder de parochies verspreid. De tekst is thematisch ingedeeld in 16 hoofdstukken (met onder meer ‘Pastorale organisatie’, ‘Caritas en diaconie’, ‘Liturgie en kerkelijk jaar’, ‘Jeugd/Jongeren en Catechese’, ‘Huwelijks- en Gezinspastoraat’, ‘Roepingenraad’ en ‘Ariënsinstituut’.

 

Het zeventiende hoofdstuk is een korte chronologie van de memorabele gebeurtenissen in het afgelopen jaar, zoals de Heiligverklaring van Titus Brandsma op 15 mei en de postume uitreiking van de Yad Vashem-onderscheiding aan Kardinaal De Jong op 19 september in Paushuize.

Mgr. Hoogenboom schrijft in het voorwoord van het jaarverslag 2022: “Zonder te pretenderen ook maar bij benadering een volledig beeld te schetsen van de ontwikkelingen en gebeurtenissen in het Aartsbisdom Utrecht in al zijn geledingen, biedt dit jaarverslag de lezer  een goede indruk van de wijze waarop talrijke betrokkenen in verschillende ambten, diensten en verantwoordelijkheden door en vanuit het geloof van hun doopsel in het afgelopen jaar voor en zeker ook achter de schermen een bijdrage hebben geleverd aan de voortgang, in de veranderende Kerkelijke en maatschappelijke omstandigheden, van het geloofsleven in de Kerk van Utrecht op de terreinen liturgie, diaconie, catechese en Kerkopbouw.”

Ook wordt verslag gedaan van de Diocesane voorbereiding die in 2022 plaatsvond voor de aanstaande Bisschoppensynode in 2023 en 2024, aldus mgr. Hoogenboom. “De  Bisdomstaf dankt van harte al degenen die aan dit alles hebben bijgedragen met hun gelovige inzet. … In 2022 hebben vele gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht met toewijding en enthousiasme gehoor gegeven aan de uitnodiging om deel te nemen aan de Aartsdiocesane voorbereiding van de Bisschoppensynode die in 2023 en 2024 wordt gehouden. “We mogen erop vertrouwen dat hetgeen onze aartsbisschop aangaande het synodaal proces verklaarde ook in 2023 zal doorwerken in de gezamenlijke geloofsweg die we in het Aartsbisdom Utrecht mogen gaan,” aldus mgr. Hoogenboom.

Klik hier om het Jaarverslag 2022 te lezen