Actie Kerkbalans en collectes redelijk stabiel voor RKK, daling OKK

Leestijd: 2 minuten
Dinsdag 12 december 2023 – 06:00 uur – Bron: Redactie Kerk/Kerkbalans – Beeld: Jeff Jacobs

-Utrecht- De beide Katholieke Kerkgenootschappen die deelnemen aan de actie Kerkbalans hebben gezamenlijk hun cijfers van de opbrengst van de actie Kerkbalans over de afgelopen jaren bekend gemaakt.

Deze opbrengsten blijken in de Rooms-Katholieke Kerk redelijk stabiel over de gemeten jaren. In de Oud-Katholieke Kerk is voor wat betreft de beschikbare gegevens sprake van een lichte daling.

Rooms-Katholieke Kerk

In de R.K- Kerk vertonen de cijfers deels een stijgend beeld. Vier van de zeven Bisdommen leverden de opbrengstcijfers voor Actie Kerkbalans over 2021 en alle Bisdommen leverden cijfers over 2022. De cijfers van de Bisdommen die voor beide jaren aanleveren, laten een stijging in de opbrengst van met name de collecten zien. De totaalopbrengst van de collecten en bijdragen van Actie Kerkbalans is in 2022 € 48.806.176,51, waarvan ruwweg 10,6 miljoen opbrengst aan collecten.

De stijgende lijn in de R.K- Kerk komt dus vooral door de opbrengst uit collecten. Voor de R.K- Kerk geldt dat de bijdragen worden opgebracht door minder mensen in een door fusies dalend aantal parochies (641 parochies in 2021). De bijdragen aan Kerkbalans dalen jaarlijks met zo’n 3,6 procent, maar inclusief het collectegeld, is de totaalopbrengst ook hier redelijk stabiel te noemen. Zie ook deze tabel met opbrengstcijfers per bisdom.

 

Oud-Katholieke Kerk

In de Oud-Katholieke Kerk was de opbrengst van Actie Kerkbalans voor 2021 € 508.537,- en voor 2022 was het € 483.152,-. (Hierbij moet worden opgemerkt dat op moment van publiceren nog niet van alle parochies de cijfers bekend waren.)

PKN

De Protestantse Kerk Nederland kent net als de Katholieke Kerken krimpende ledenaantallen aan de ene kant en meer donatie per lid aan de andere kant. De Protestanten zijn aanmerkelijk guller voor hun Kerk, exclusief collecten komt er via Kerkbalans ongeveer 175 miljoen binnen.

Download H I E R de cijfers per Bisdom