Ad Limina rapport van de Nederlandse Bisschoppenconferentie gepubliceerd

Leestijd: < 1 minuut
Zondag 30 oktober 2022 – 07:11 uur – Bron: RKK – Beeld: MariaBode
  -Utrecht- Op vrijdag 28 oktober is het algemene Ad Limina rapport van de Nederlandse Bisschoppenconferentie gepubliceerd.

Het rapport biedt een overzicht van de situatie in de Nederlandse Kerkprovincie. Thema’s uit dit rapport worden besproken tijdens het bezoek dat de bisschoppen van 7 tot en met 13 november aan de graven van de apostelen Petrus en Paulus en aan paus Franciscus in Rome brengen. Het bezoek begint 7 november, in Nederland tevens het hoogfeest van de Heilige Willibrord, de patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie.

De bisschoppen spreken tijdens hun bezoek met paus Franciscus maar ook met de verschillende departementen van de Romeinse curie. Voorafgaand aan het bezoek heeft ieder van de bisschoppen een verslag aangeleverd over de situatie in het eigen bisdom. Gezamenlijk hebben de bisschoppen het rapport opgesteld over de situatie in Nederland als geheel. Tijdens het bezoek worden onder meer thema’s uit dit rapport besproken.

Download hier het Algemene Ad Limina rapport 2022.

Voorbede

De bisschoppen hebben de parochies gevraagd om in de komende weken in de vieringen van de Eucharistie en de andere liturgische vieringen bijgaand gebed in te voegen in de voorbede, alsook in het persoonlijk gebed:

Bidden wij om zegen over het Ad Limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen in Rome, hun ontmoeting met de paus en zijn medewerkers. Om eenheid in de wereldwijde gemeenschap van de Kerk. Om goede vruchten van geloof, hoop en liefde door de kracht en inspiratie van de Heilige Geest.

Video

De bisschoppen zullen op vrijdag 11 november Paus Franciscus ontmoeten. In onderstaande video van katholiekleven.nl kijken zij vooruit naar het Ad Limina en vertellen kort wat hun verwachtingen zijn van het bezoek en hoe zij daarnaar uitzien.