Bisschoppen: “Iedereen moet mee kunnen doen!”

Leestijd: 2 minuten
Maandag 6 november 2023 -06:13 uur – Bron: Redactie Kerk/Bisschoppenconferentie- Beeld: Nationaal Archief Emmen

-Utrecht- “Samen met u willen wij als gelovige burgers nadenken over het goede wat wij voor de samenleving kunnen doen door onze stem te gebruiken,” schrijven de Bisschoppen in hun brief in de aanloop naar de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer. De Bisschoppen wijzen op de grote uitdagingen en de ontwikkeling van ingrijpende visies op het mens-zijn. “Met het oog op de verkiezingen willen wij daarbij samen met u stilstaan,” zeggen de Bisschoppen. “Vanuit onze opdracht het ‘zout der aarde’ te zijn maken we het verschil.”

 

Wat goed is voor allen
Dat wij in een democratie leven, betekent niet alleen dat wij mogen stemmen maar ook dat wij dat doen met het oog op wat goed is voor allen en niet alleen met het oog op wat goed is voor onszelf. Alle mensen zijn gelijk in waardigheid. Armoede, gebrek aan onderwijs en uitsluiting bedreigen die waardigheid. De bisschoppen: “Wij hebben sociale regelingen nodig waardoor iedereen mee kan doen.”

Velen voelen zich niet gezien. Een toenemend aantal mensen raakt verwijderd van de politiek. De Bisschoppen: “Herstel van het vertrouwen vereist een brede visie op de toekomst waarin iedereen meegenomen wordt.” Algemeen welzijn wordt niet alleen bevorderd door het verbinden van mensen. “Maar ook door hen te verenigen in gezamenlijke projecten zoals Europa, dat begon als vredesproject door het opbouwen van vertrouwen en samenwerking,” schrijven de Bisschoppen.

Menselijke waardigheid
Iedere mens is door God gewild. De Bisschoppen: “Vanuit ons geloof kiezen wij voor respect en gelijkwaardigheid. Daaraan ligt ten grondslag de onaantastbaarheid van het menselijk leven, ongeacht in welke staat of stadium het zich bevindt.”

Het idee dat geslacht niet aangeboren en niet onveranderlijk is wint terrein. Daar hebben de Bisschoppen het moeilijk mee: “Dit idee is onverenigbaar met de Christelijke visie op het menselijk leven.”

Menselijke waardigheid en de zorg voor het milieu gaan hand in hand. De Bisschoppen wijzen op de urgentie verder te werken aan het duurzamer opwekken en zuiniger verbruiken van energie om de aarde leefbaar te houden en nog ernstiger schade te voorkomen. “Versnelde wereldwijde samenwerking is essentieel om de klimaatcrisis aan te pakken,” zo schrijven zij.

Conflicten

De Bisschoppen bespeuren ook angst onder achterban wanneer het gaat om bijvoorbeeld het Gaza-conflict, waar met name Moslims en Joden in onze samenleving ten onrechte op worden aangekeken en er negatieve gevolgen van ondervinden. “Dat er landgenoten zijn die niet meer herkenbaar over straat durven gaan en van wie huizen en gebouwen van samenkomst moeten worden beveiligd, is onacceptabel,” aldus de Bisschoppen.

Lees hier de complete brief