BOEKEN: Als alle vertrouwen wegvalt. Over de waardering van het burgerschap

Leestijd: < 1 minuut
 Met een voorwoord van Martin Sommer Is onze rechtsstaat nog een gezagsvolle orde? Of verandert deze sluipenderwijs in een machtsorde? Achter de opbouw van onze democratische rechtsstaat, met algemeen geldende waarden en grondrechten, is het burgerschap een drijvende kracht geweest. Burgerschap brengt niet alleen rechten, maar ook plichten en een verantwoordelijkheid voor het algemeen belang met zich mee.

Al geruime tijd loopt de betrokkenheid van de burger bij de representatieve democratie echter terug, het vertrouwen in de rechtsstaat verdwijnt en instituties brokkelen verder af. ‘Als alle vertrouwen wegvalt’ analyseert de grondslagen van het burgerschap en de burgerlijke rechtsstaat, maar ook de bedreigingen. Zonder actief burgerschap wordt de rechtsorde van binnenuit uitgehold en loopt de rechtsstaat gevaar. Het is daarom tijd voor herwaardering van het burgerschap.

Voor meer info of bestellen, klik op onderstaande boekcover