Boekpresentatie ‘Augustinus, De laatste visvangst’

Leestijd: < 1 minuut

Op 23 oktober 2021 zal de studiedag en boekpresentatie van De laatste visvangst plaatsvinden. Tijdens de studiedag zal het commentaar van Augustinus op Johannes 13-21 vanuit verschillende perspectieven worden ingeleid. Het zal gaan over de allegorische lezing van teksten, over het verband tussen de gebeurtenissen van zijn tijd op het theologische en politieke denkbeelden van Augustinus en – natuurlijk – over de leeswijze, spiritualiteit en theologie van zowel het Johannes evangelie als de lezing daarvan door Augustinus.

De inleidingen worden verzorgd door dr. Piet Gerbrandy (UvA), dr Sjoerd Mulder (Tilburg School of Catholic Theology), prof. dr. Caroline Vander Stichele (Tilburg School of Catholic Theology) en drs. Hans van Reisen (Augustijns Instituut).

Het boek bevat de verhandelingen 55-124 over het Johannesevangelie en vormt een drieluik met de eerdere uitgaven Geef mij te drinken (1-23) en Brood om van te leven (24-54). De verhandelingen over het Johannesevangelie behoren tot het onbetwiste hoogtepunt van de verkondiging in de vroege kerk. De 70 verhandelingen in deze bundel vormen een aaneengesloten toelichting op de hoofdstukken 13 tot en met 21 van het Johannesevangelie. Ze geven een nauwkeurig en kleurrijk beeld van Augustinus als bijbeluitlegger en pastor. Ze werden door Augustinus op verzoek van anderen opgetekend en waren bestemd om elders te worden voorgelezen.

Dit boek biedt van deze verhandelingen de eerste volledige Nederlandse vertaling. Klik op de boekcover hieronder voor meer info of bestellen op rekening.