De Schepping

Boerenlandvogels onder druk

Leestijd: 3 minuten -Assen- De populatieontwikkeling van broedvogels wordt jaarlijks gevolgd via de meetnetten van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Deze laten een neerwaartse populatietrend zien van de boerenlandvogels. Deze vogels zijn een belangrijke indicator voor de ecologische kwaliteit van het agrarisch gebied, zowel in Nederland als binnen Europa. Het Netwerk Ecologische Monitoring […]

Nestsucces broedvogels van open boerenland gedaald

Leestijd: 3 minuten   -Heerlen- Het nestsucces van beschermde nesten van vogels van het open boerenland is tussen 2012 en 2019 afgenomen van 60 tot ongeveer 40 procent. Ruim een kwart van de nesten van deze grondbroeders, waaronder grutto en kievit, wordt door middel van agrarisch natuurbeheer beschermd tegen maaien, mesten en beweiden. […]

Adveniat: Vernieling Amazonewoud gevaar voor de mensheid

Leestijd: 2 minuten     -Sarayaku-  De Latijns-Amerikaanse hulporganisatie Adveniat roept op tot meer bescherming van het ecosysteem van het Amazonegebied in Zuid-Amerika. De vernietiging van de regio brengt de aanmaak van zoet water in gevaar, waarvan de hele planeet profiteert, zegt de Ecuadoriaanse milieuactiviste Patricia Gualinga, zij is partner van Adveniat en […]

Uitstoot broeikasgassen 8 procent lager in 2020

Leestijd: 4 minuten   -Heerlen- De broeikasgasemissies daalden ten opzichte van 2019 met 8 procent naar 166 megaton CO2-equivalent in 2020. Dat is 24,5 procent lager dan in 1990 en benadert de Urgenda-doelstelling, een broeikasgasreductie van minimaal 25 procent (1990–2020). Het verschil is klein en ligt binnen de onzekerheidsbandbreedte van de broeikasgasemissies. Dit blijkt […]

Productie groene stroom met 40 procent gestegen

Leestijd: 2 minuten -Heerlen- De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is in 2020 vergeleken met een jaar eerder met 40 procent gestegen. Van het Nederlandse elektriciteitsverbruik kwam vorig jaar iets meer dan een kwart uit hernieuwbare bronnen van eigen bodem. Een jaar eerder was dat nog 18 procent. Dit blijkt uit nieuwe, […]

Lockdown veroorzaakt rattenplaag in steden

Leestijd: 3 minuten   -Amsterdam- Knaagdieren zoals ratten worden door de horecasluiting afgesneden van hun traditionele voedselbronnen. De dieren kunnen wel tegen een stootje en zullen niet alleen overleven, maar ook uitzwermen in de zoektocht naar eten. Ongediertebestrijders waarschuwen om het rattenprobleem niet te laten liggen. De eeuwenoude plaag die de stedelijke mens belaagt […]

Landbouw: Iets meer stikstof en minder fosfaat in mest

Leestijd: 2 minuten -Heerlen- De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest is in 2020 vergeleken met een jaar eerder licht toegenomen met krap 1,0 procent tot 494 miljoen kilogram. Dat is nog onder het stikstofplafond dat de Europese Unie heeft vastgesteld voor de Nederlandse veestapel. De fosfaatuitscheiding bedroeg 151 miljoen kilogram, 2,8 procent […]

Landbouw haalt 1,5 miljard euro omzet uit directe verkoop aan klant

Leestijd: 2 minuten  -Heerlen- Nederlandse landbouwbedrijven behaalden in de periode van het tweede kwartaal van 2019 tot en met het eerste kwartaal van 2020 ongeveer 1,5 miljard euro omzet uit de zogenoemde korteketenverkoop. Dit is bijna een derde van de totale omzet van bedrijven die aan korteketenverkoop deden. Het aantal landbouwbedrijven dat omzet […]