Wereldbank: “Ongelijke toegang tot water brengt globale welvaart in gevaar”

Leestijd: 2 minuten

Dinsdag 21 mei 2024 ~ 12:33 uur ~ Bron: Redactie Wereld/IPS ~ Beeld: Quadronet

  • Wereldbank: Ongelijke toegang tot water bedreigt mondiale welvaart
  • Miljoenen zonder veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen
  • Nochtans cruciaal voor cruciaal voor sociale cohesie en vrede en gezondheid, onderwijs en economische groei

-Brussel- De ongelijke toegang tot waterbronnen brengt de globale welvaart in het gedrang, waarschuwt een nieuw rapport van de Wereldbank. In de armste landen gaat de situatie erop achteruit, en miljoenen mensen over de hele wereld moeten het zonder veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen stellen.

Het zijn zorgwekkende cijfers: in 2022 hadden 2,2 miljard mensen geen toegang tot goed beheerde drinkwaterdiensten en 3,5 miljard mensen geen toegang tot goed beheerde sanitaire voorzieningen. Vooral mensen op het platteland blijven verstoken van deze zaken.

In lage-inkomenslanden is de toegang tot veilig drinkwater zelfs verslechterd sinds de eeuwwisseling: bijna 200 miljoen mensen extra moeten het nu zonder toegang tot veilig drinkwater en sanitair stellen.

Klimaatcrisis

De waterproblematiek wordt verergerd door de klimaatverandering. Vooral ontwikkelingslanden worden zwaar getroffen door droogtes en overstromingen. Tussen 2000 en 2021 werden de landen geconfronteerd met ernstigere droogtes en langdurigere overstromingen dan welvarende economieën. Dat had verstrekkende gevolgen voor voeding, onderwijs en economische welzijn in de landen.

De Wereldbank stelde het rapport ‘Water for Shared Prosperity’ gisteren (maandag) voor tijdens het tiende World Water Forum in het Indonesische Bali. Die conferentie wordt georganiseerd om gelijkheid op vlak van waterverdeling te bevorderen.

In Afrika ten zuiden van de Sahara bijvoorbeeld leidden tekorten aan regen vaak tot negatieve economische groei, aangezien 62 procent van de banen afhankelijk is van de toegang tot water.

Waterstress – wanneer de vraag naar bruikbaar, veilig water de beschikbaarheid ervan overschrijdt – is het grootst in de Sahel, Zuidoost-Afrika en Zuid- en Centraal-Azië.

Conflicten voorkomen

Het rapport benadrukt de noodzaak van een rechtvaardig waterbeheer om sociale cohesie en vrede te bevorderen. Wanneer waterbonnen niet eerlijk beheerd worden kan dat bestaande conflicten verergeren of nieuwe conflicten veroorzaken. Omgekeerd kan eerlijk gedeeld water leiden tot vertrouwen tussen bevolkingen, inclusiviteit en samenwerking.

Tot slot wijst het rapport op het belang van water voor gezondheid, onderwijs en economische groei. Kinderen die opgroeien met toegang tot basisvoorzieningen zoals stromend water en sanitaire voorzieningen, hebben meer kans op een betere opleiding en welvaart voor toekomstige generaties.