vaticaan

Theoloog Lütz: “Vrouwenvraagstuk topic voor toekomst Kerk

Leestijd: 2 minuten -Vaticaanstad- (KNA) De vraag naar de plaats van de vrouw in de Katholieke Kerk is volgens de beroemde Duitse psychotherapeut en theoloog Manfred Lütz “van centrale betekenis voor de toekomst van de Kerk”. Er is dringend behoefte aan actie, “omdat de samenleving niet langer accepteert dat vrouwen in een instelling […]

Vaticaan maakt nieuwe financiële chef bekend. Opvolger van Pell.

Leestijd: 2 minuten -VATICAANSTAD- (KNA/RED/VN) In de week waarin Kardinaal George Pell het recht op cassatie wordt verleend, maakt het Vaticaan zijn opvolger bekend. De Spaanse Jezuiet en econoom Juan Antonio Guerrero Alves (60)( foto links) wordt de nieuwe Prefect van het Vaticaanse secretariaat van economische zaken. Dat deelde de Paus via de […]

Conservatieve Katholieken roepen Paus tot publieke boetedoening op

Leestijd: 2 minuten De Paus heeft de “heidense ‘Godin’ Pachamama” aanbeden en de St. Pieter ontheiligd: Dat staat in een brief met inmiddels 100 ondertekenaars. De Bisschoppen, wereldwijd, worden daarin tot een “broederlijke terechtwijzing” van de Pontifex opgeroepen. -ROME- (KNA) Een groep conservatieve Katholieken, onder hen de Duitse Fürstin Gloria von Thurn und […]

Vaticaan reageert op hoger beroep Pell

Leestijd: < 1 minuut -Vaticaanstad (KNA) Na het inwilligen van een verzoek tot hoger beroep door Kardinaal George Pell bij het Australische Gerechtshof, heeft het Vaticaan zijn vertrouwen in de Australische justitie uitgesproken. In een schriftelijke verklaring deelde Vaticaanwoordvoerder Matteo Bruni gisteravond mee, dat het Vaticaan de beslissing voor een hoger beroep ter kennisgeving […]

Kardinaal Burke: “Ik ben geen vijand van de Paus”

Leestijd: 2 minuten -New York- (KNA/NYT) Kardinaal Raymond Burke (71), één van de felste critici van Paus Franciscus, heeft zijn trouw aan het Pausschap benadrukt. “Ik werd vroeger altijd aangesproken op het feit dat ik de uitspraken van de Paus teveel bekritiseerde”, zegt Burke in een interview met de New York Times afgelopen […]

Vaticaan prijst Mariabedevaartsoord Loreto

Leestijd: 2 minuten Voortaan wereldwijde herdenkingsdag op 10 december -Vaticaanstad (KNA) De herdenkingsdag van “Maria van Loreto”, welke tot nu toe alleen op sommige plaatsen werd gevierd, zal in de toekomst door de Katholieke Kerk wereldwijd worden gevierd. De achtergrond is het belang van het Italiaanse Bedevaartoord Loreto, zoals blijkt uit een donderdag […]

Geheim archief Vaticaan niet langer geheim

Leestijd: 2 minuten -Vaticaanstad- (KNA) op uitdrukkelijk verzoek van Paus Franciscus heet het ‘Vaticaanse Geheim-archief’ voortaan ‘Vaticaans Apostolisch Archief’ . De oude naam werd vaak fout geïnterpreteerd en riep deels negatieve associaties op, aldus een pauselijk schrijven. Het Vaticaan publiceerde het zogenaamde Motu Proprio ‘L’esperienza storica’ (De geschiedkundige ervaring) gisteren. Er verandert niets […]

Curie-Kardinaal Müller sprak zich vóór gehuwde Priesters uit

Leestijd: 2 minuten -Vaticaanstad- (KNA) De huidige Curie-Kardinaal Gerhard Ludwig Müller heeft zich, in de jaren waarin hij theologieprofessor was, vóór de toelating van gehuwde mannen tot het Priesterschap uitgesproken. Dat zou blijken uit een schrijven, welke circuleert onder de deelnemers van de Amazone-Synode in Rome. In het schrijven schreef Müller in 1992, […]

Hanna moest 8 maanden wachten op haar uitvaart. Vaticaan grijpt in.

Leestijd: < 1 minuut -Vaticaanstad- (KNA) Pas acht maanden na haar dood is een dakloze oude vrouw in Rome begraven. Reden waren diverse bureaucratische regels en langs elkaar heen ‘werkende’ gemeentelijke diensten, aldus de perskamer van het Vaticaan. Pas na ingrijpen door medewerkers van het Vaticaan kwam de zaak in beweging. De uitvaartmis hield […]

Het College van Kardinalen was nog nooit zó internationaal

Leestijd: < 1 minuut -Vaticaanstad- (KNA) De in de 20e eeuw begonnen trend tot internationalisering van het College van Kardinalen is door Paus Franciscus in een nog hogere versnelling gezet. De vroegere dominantie van Europa smelt weg Met de nieuwe creaties van afgelopen weekeinde komen nu één of meer Kardinalen (onder de 80) uit […]