CDA maakt gezin weer ‘hoeksteen van de samenleving’

Leestijd: 3 minuten

Tijd van “wij maken geen buiging naar links en geen buiging naar rechts” van Dries van Agt is voorbij.

Maandag 4 september 2023 – 12:38 uur – Bron: Redactie binnenland – Beeld: publiek domein

 -‘s Gravenhage- Het CDA kiest onder de nieuwe voorman Henri Bontenbal, bij de komende verkiezingen, weer voor het gezin als hoeksteen van de samenleving.

De Christendemocratische partij wil flink lagere belastingen voor mensen met kinderen en pleit tevens voor speciale verlofdagen voor (groot)ouders om op te passen.

Topprioriteit

In het nieuwe verkiezingsprogramma heeft het CDA ’gemeenschapszin’ en ’sterke gezinnen’ als topprioriteit. Het zijn oude en belegen thema’s die van zolder zijn gehaald om weer stemmen terug te halen, met name op het platteland, waar de trouwe aanhang en-masse overliep naar BBB bij de Statenverkiezingen begin dit jaar. In het eerste programma van de nieuwe lijsttrekker Henri Bontenbal wil men gul zijn voor de gezinnen.

Minister voor het Gezin

Om de gezinnen te ‘paaien’ om vooral CDA te stemmen pleit de partij ook voor een hogere kinderbijslag, een verhoging van het kindgebonden budget voor lage inkomens en een inkomensafhankelijke kinderopvang (bijna gratis voor lage en middeninkomens). De partij wil ook van de kostendelersnorm voor familieleden in de sociale zekerheid af, waardoor mensen niet op uitkeringen worden gekort als hun volwassen kinderen (tijdelijk) thuis komen wonen of hun eigen ouders bij hen intrekken bijvoorbeeld wegens mantelzorg. De partij wil ook weer een minister voor het Gezin.

De partij is tegen een kilometerheffing op het platteland.

Naast invoeringen die de burger kunnen behagen willen de Christendemocraten ook tal van zaken afschaffen of uitstellen. Zo wil men het vervroegen van de stikstofdeadline naar 2030 verplaatsen naar 2035. Ook het rekeningrijden, dat pas rond 2030 zou moeten worden ingevoerd, gaat wat het CDA betreft in elk geval deels niet door. De partij is tegen een kilometerheffing op het platteland. Voorts willen de Christendemocraten, naar Zwitsers model, een vignet voor buitenlandse autorijders invoeren om de schatkist te spekken.  Lelystad Airport kan wat het CDA betreft worden opgeheven, de toekomst van andere regionale -verlieslijdende- regionale luchthavens dient nog eens te worden bekeken. De grootste luchthaven, Schiphol,  mag van het CDA krimpen en de nachtvluchten kunnen worden afgeschaft.

Heffing op hasj en pooierverbod

Ten aanzien van het liberale Nederlandse drugsbeleid kiest het CDA voor een conservatievere aanpak. Zo wil men dat softdrugs illegaal blijven en overweegt de partij de invoering van een ’hasjheffing’. Gedogen van harddrugs is voortaan afgelopen er zal weer worden beboet. Geen pil wordt gedoogd, ook niet in de grotere steden of op festivals.” De leeftijdsgrens voor prostitutie wordt in het programma verhoogd naar 21 jaar en er komt een ’pooierverbod’.

Hogere belastingen

Waar de partij op bepaalde punten voor een rechtser beleid kiest, wil men op financieel gebied duidelijk linksaf. De inkomstenbelasting moet omlaag. Wie vermogend is kan rekenen op een hogere belastingaanslag. Ook de erf- en schenkbelasting mag van het CDA omhoog.

Wolf

Ten aanzien van milieu kiest men voor een opmerkelijk standpunt, dat velen op het platteland zal aanspreken: Voor de wolf is geen plaats in Nederland. De beschermde status van de wolf moet omlaag, opdat de populatie in Nederland kan worden  verdreven. Mocht men dit plan willen doorzetten komt men in aanvaring met EU-regels. Ook wil het CDA soepel zijn jegens organisatoren van Paasvuren.

Het is duidelijk dat het CDA een groot offensief is begonnen om het platteland te heroveren. Of dat gaat lukken met een – nog- weinig aansprekende Bontenbal en een – op het platteland- bijna onverslaanbare Caroline van der Plas? Het worden spannende verkiezingen, dat is zeker.