DROOGTE: Poolse Bisschoppen roepen op tot gebed om regen

Waar gebed opstijgt, daalt zegen neer

-Warschau- (KNA) Niet alleen in Nederland en België lijdt de landbouw onder droogte, ook in Polen zorgen wind en felle zon voor het uitdrogen van landerijen en dat al vroeg in het jaar.  Om de boeren- en tuinders een steuntje in de rug te geven roept de Katholieke Kerk in Polen op tot gebed om regen af te smeken.

Ten gevolge van de droogte zijn vele duizenden hectares akkerland bijna ten dode opgeschreven, waardoor prijsstijgingen voor levensmiddelen en negatieve gevolgen voor de export van Polen aan de horizon opdoemen, zegt de voorzitter van de Poolse Bisschoppenconferentie, Aartsbisschop Stanislaw Gadecki.

De droogte treft duizenden landbouwers, tuinders en hun families, die hun levensonderhoud met de ‘vruchten der aarde’ verdienen.

„Daarom richt ik mij tot alle gelovigen en mensen van goede wil met de oproep, aanhoudend en vurig te bidden, om regen af te smeken“, aldus de Posense Aartsbisschop. Men mag er op vertrouwen, dat God de gebeden verhoort.

Geef een reactie op dit artikel