Tag: landbouw

Opbrengst graan en aardappelen vallen tegen

Leestijd: 3 minuten -Heerlen- De bruto-opbrengst van zaaiuien is in 2023 met 9,2 procent toegenomen vergeleken met een jaar eerder. De bruto-opbrengsten van consumptieaardappelen zijn afgenomen met 5,6 procent. Van gerst (-20,3 procent) en tarwe (-7,4 procent) vielen de bruto-opbrengsten ook lager uit. Dat blijkt uit de definitieve oogstraming akkerbouw van het CBS. […]

Migranten stutten Europese landbouwindustrie (maar leven zelf in miserie)

Leestijd: 4 minuten   Migranten doen steeds groter deel van het werk in de West-Europese landbouw  Vergrijzing en bevolkingsafname op platteland: migranten zijn dan nodig als arbeiders Lonen en rechten blijven achter -Madrid- De Europese Unie heeft haar landbouw- en voedingsindustrie gebouwd op de uitbuiting van arbeidsmigranten, betogen twee Spaanse onderzoekers. Zonder deze […]

Uitstoot landbouw lager dan in 1995, maar laatste jaren niet meer gedaald

Leestijd: 2 minuten   -Heerlen- De meeste landbouwemissies waren in 2021 lager dan in 1995, ondanks dat de landbouwproductie is gegroeid. De daling van broeikasgas- en stikstofemissies is de laatste jaren gestagneerd. De melkveehouderij stoot het grootste deel van de broeikasgassen uit. Dit meldt het CBS. Lees verder onder de reclame> De landbouw is […]

Stikstof en fosfaat in dierlijke mest lager dan nieuw mestplafond

Leestijd: 3 minuten  -Heerlen- De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest bedroeg 465 miljoen kilogram in 2022. Dat is 1,2 procent minder dan een jaar eerder en 4,9 procent onder het nieuwe stikstofplafond dat de Europese Commissie heeft vastgesteld voor de Nederlandse veestapel. De fosfaatuitscheiding bedroeg 148 miljoen kilogram. Dat is gelijk aan […]

Kabinet wil van boeren af, maar akkerbouwareaal groeit

Leestijd: 2 minuten  -Heerlen- Het areaal akkerbouw is in 2022 met 10,5 duizend hectare (2,0 procent) toegenomen tot 536 duizend hectare. Het areaal gerst nam het meest toe, zaaiuien en zetmeelaardappelen worden in 2022 minder geteeld. Het areaal akkerbouwgewassen is sinds 2000 met ruim 15 procent afgenomen. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten […]