DECREET: President Biden beschermt Amerikaanse oerbossen

Leestijd: 4 minuten

Bossen belangrijk wapen in strijd tegen de klimaatverandering

Donderdag 28 april 2022 06:12 – Bron: ADN/Mongabay- Beeld:  Publiek domein
  -Washington- President Joe Biden van de VS heeft een presidentieel decreet ondertekend om de oudste bossen in Verenigde Staten te beschermen. De oerbossen moeten een belangrijk wapen worden in de strijd tegen de klimaatverandering.

Het decreet stelt dat federale instanties de oudste bomen van het land beter moeten beschermen, herbebossen en op natuur gebaseerde oplossingen moeten gebruiken om de uitstoot te verminderen.

Amerikaanse natuurbeheerders zoals National Park Service worden opgeroepen om regionale en ecologische variatie binnen de bossen in kaart te brengen, en ook bedreigingen zoals droogte, branden, insecten en klimaatverandering. Zij moeten voor 2030 een eigen beleid ontwikkelen voor het behoud en beheer van de bossen.

Branden

Bosbranden hebben de afgelopen jaren grote delen van de Amerikaanse bossen verwoest. En hoewel branden in veel gebieden van nature voorkomen, nemen ze in frequentie en hevigheid toe. In de Rocky Mountains van Colorado zijn er nu vaker bosbranden dan ooit in de afgelopen tweeduizend jaar. Lees verder onder de foto>

De natuur is zelf is het beste wapen tegen klimaatverandering

Door warmere klimaatomstandigheden is de vegetatie droger, waardoor branden zich makkelijker kunnen verspreiden. Bovendien hebben eeuwen van koloniale overheersing en de praktijken om branden te onderdrukken, westerse ecosystemen kwetsbaar gemaakt. Want als er dan toch branden ontstaan, grijpen  deze vaak snel om zich heen waardoor steden, infrastructuur, woningen en landbouw in gevaar komen.

Volgens het Witte Huis zal betere bescherming van de oerbossen de risico’s op natuurbranden voor gemeenschappen en natuurlijke hulpbronnen verminderen. ‘De natuur is ten slotte het beste wapen tegen klimaatverandering.’ De regering-Biden wil 6,1 miljard dollar vrijmaken voor de bestrijding van natuurbranden in 2023.

‘Een oerbos heeft veel eigenschappen die zware bosbranden en extreme temperaturen kunnen tegenhouden, zoals schaduw, verkoeling, vochtige lucht en grond, en grotere, sterkere bomen’, zegt bioloog Damon Lesmeister van het Amerikaanse Staatsbosbeheer.

Oerbossen dienen ook als toevluchtsoord voor dieren die zijn gevlucht voor branden in jonger bos, waardoor ze belangrijk zijn voor het behoud van de biodiversiteit, vooral in het brandgevoelige westen van de VS. Het bevel sluit ook aan op de eerdere belofte van de regering-Biden, om tegen 2030 een einde te maken aan het natuurlijke bosverlies en minstens 200 miljoen hectare bossen en andere ecosystemen te herstellen. ‘Op dit punt is de klimaatcrisis voor iedereen zo duidelijk geworden – met uitzondering van de vorige president – dat we nu de mogelijkheid hebben om dingen te doen die we twee, vijf of tien jaar geleden niet zouden kunnen’, zei Biden in een toespraak. Een onlangs aangenomen infrastructuurwet verzekert de uitbreiding van herbebossingsprojecten op federaal bosgebied en stelt voldoende financiering beschikbaar om naar schatting 1,2 miljard bomen te planten.

De Verenigde Staten zijn wereldwijd de op één na grootste uitstoter van CO2

 

De VS zijn wereldwijd de op één na grootste uitstoter van CO2. Oerbossen zijn belangrijke opslagplaatsen van koolstof en absorberen het equivalent van ruim 10 procent van de jaarlijkse broeikasgasuitstoot in de VS. Dit maakt bosbehoud zo’n belangrijk onderdeel van de Amerikaanse strategie om de klimaatdoelstellingen te halen.

Het decreet noemt ook buitenlandse ontbossing, maar reguleert of beperkt de handel in goederen die verband houden met boskap, zoals rundvlees, palmolie en soja, niet. In plaats daarvan, zo stelt het, zal het ministerie van Buitenlandse Zaken een rapport opstellen over ‘de brede benaderingen van de regering om de Amerikaanse aankopen van grondstoffen die komen van illegaal of recent ontboste grond terug te dringen.’

Ook kritiek op Biden

Maar het decreet verbiedt niet om oude bomen te kappen. Critici vinden daarom dat de regering-Biden niet genoeg doet om de ontbossing in de VS tegen te gaan. Houthandel vormt nog steeds een belangrijke industrie en houtkap in Amerikaanse bossen stoot net zoveel CO2 uit als de verbranding van steenkool (meer dan 723 miljoen ton).

Afgelopen november stuurden ruim honderd wetenschappers gespecialiseerd in ecologie, bosbeheer, biodiversiteit en klimaatverandering, een open brief aan de Amerikaanse president en leden van het Congres waarin ze er bij hen op aandrongen om bepalingen die houtkap en fossiele brandstoffen bevorderen uit bestaande wetten te schrappen. ‘De Infrastructuurwet bevat een mandaat voor 12 miljoen hectare extra houtkap op federale openbare gebieden in de komende vijftien jaar en miljarden dollars worden verkeerd besteed, aan nieuwe subsidies voor de fossiele industrie en vrijstelling van milieubescherming’, staat in de brief.

Niets nieuws onder de zon

Leila Salazar-López, uitvoerend directeur van Amazon Watch en al tientallen jaren werkzaam als bos- en inheemse rechtenactivist, noemt de zogenaamde strijd tussen economie en milieu ‘niets nieuws onder de zon’. ‘Het is altijd: óf wijbeschermen de bossen of wij beschermen de banen. Dat hoor je altijd’, zegt zij ‘Maar het is helemaal niet of-of.’

Ook in het nieuwe decreet gaat het over de bescherming van banen, dit keer stelt de President juist ‘bosgerelateerde economische kansen te gaan bevorderen’ en ‘banen te creëren in openluchtrecreatie en in duurzaam hout, papier en andere bosproducten’.

‘Er is al zoveel land dat wordt gebruikt voor hout’, zegt Salazar-López. ‘Laten wij dat niet uitbreiden naar oerbossen. Dat is de oproep: wij willen niet doorgaan met een economisch model dat onze oeroude bossen vernietigt.’