Deken Harrie Smeets van Venray (57) nieuwe bisschop van Roermond

Leestijd: 3 minuten Deken Harrie Smeets van Venray (57) is door paus Franciscus benoemd tot bisschop van Roermond. Hij wordt waarschijnlijk op 8 december gewijd in de kathedraal van de Limburgse stad. Smeets volgt Frans Wiertz (75) op, die in december terugtrad en de langstzittende bisschop was.

Hendrikus Marie Gerardus Smeets werd in 1960 in Heerlen geboren en groeide op in Born. Hij studeerde Nederlands in Utrecht en begon in 1985 aan de priesteropleiding aan het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade. In 1992 werd hij priester.

Daarna was Smeets ruim 25 jaar parochiepriester, onder meer in Weert, Thorn en Wessem. In 1997 werd hij pastoor van de parochies in Maastricht-West. In 2014 werd hij deken van Venray en pastoor van een aantal parochies in die stad.

Bedevaartreizen

Een jaar later werd hij lid van het Kathedraal Kapittel van het bisdom Roermond, het hoogste adviescollege van de bisschop. Ook is Smeets voorzitter van een stichting die jaarlijks bedevaartreizen voor een paar duizend mensen organiseert naar onder meer Lourdes, Rome en Israël.

klik hier voor de personferentie

Roeping
Drs. Harrie M.G. Smeets werd geboren in Heerlen, in de vroedvrouwenschool. Hij groeide op in Born. Op z’n twintigste verhuisde Smeets naar Utrecht, om daar Nederlandse taal en letteren te studeren. Vijf jaar later kwam hij terug om op Rolduc de opleiding tot priester te volgen. Naar eigen zeggen “zijn echte roeping”. Smeets werd in 1992 tot priester gewijd en is sinds vijftien jaar pastoor-deken in Venray. Wie hem daar gaat opvolgen, is nog niet bekend.

Interne strijd
Met de benoeming van Harrie M.G. Smeets door paus Franciscus komt er een einde aan een lange periode van onzekerheid binnen de Limburgse katholieke kerk. De zoektocht naar een nieuwe leider duurde lang. Langer dan voorheen. Bijna anderhalf jaar. Dat heeft, volgens ingewijden, alles te maken met een interne richtingenstrijd. Moet de kerk in deze provincie mee met de hervormingen van paus Franciscus, of gaat dat allemaal te snel en kiezen we voor een meer behoudende lijn. De erfenis, zeg maar, van oud-bisschop Jo Gijsen.

Jonge herder
Met Smeets heeft de paus gekozen voor een relatief jonge ‘herder’, hoewel de deken zelf spreekt van een “vrij normale leeftijd om bisschop te worden”. In hoeverre dat ook zijn ambitie was, wanneer hij precies door de nuntius is gevraagd en hoe hij zelf de toekomst van de Limburgse kerk ziet, daarover wilde Smeets woensdagochtend niets zeggen. “Laten we het juiste moment afwachten, later vandaag.” Om vervolgens voor te gaan in de heilige mis van negen uur. Smeets staat bekend als iemand van de lijn Franciscus. Hij wordt pastoraal bewogen genoemd, iemand met een warme aanpak. Hij is tevens voorzitter van het bestuur van de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten.

Geruchten
De afgelopen maanden gonsde het van de geruchten over wie de nieuwe bisschop zou worden, en wie juist zou hebben bedankt voor de eer. De namen die het vaakst genoemd werden waren die van Bert van Megen, de huidig nuntius in Eritrea en Sudan, deken Rob Merckx van Roermond, de bisschop van Breda (Jan Liesen) en de huidige hulpbisschop van Roermond, Everard de Jong. Ook Smeets werd in die lijstjes al eens genoemd.

Harrie Smeets, de opvolger van Frans Wiertz, geldt als aanhanger van de aanpak van paus Franciscus.

Lijstje
Deken Smeets is sinds 2015 lid van het kathedraal kapittel van het bisdom Roermond. Dat hoogste adviesorgaan binnen de Limburgse kerk speelt een belangrijke rol bij de benoeming van een nieuwe bisschop. Zij mogen, volgens de procedure, als eerste een lijstje van drie geschikte kandidaten aandragen bij de nuntius; de pauselijke vertegenwoordiger in Den Haag.

Afgekeurd
Deze zomer werd duidelijk dat dit lijstje al eind 2017, nog voordat Wiertz terugtrad, door Rome was afgekeurd. Hoe in eerste instantie de nuntius en vervolgens de paus uiteindelijk toch zijn uitgekomen bij Harrie Smeets, zal wellicht later vandaag duidelijk worden. Het is overigens niet ongebruikelijk dat voor een nieuwe bisschop wordt geput uit de ‘eigen’ gelederen van het kapittel. Ook oud-bisschop Wiertz was indertijd lid van het kapittel.

ONDERAAN DEZE PAGINA KUNT U IN DE RURIEK COMMENTAAR EEN FELICITATIE PLAATSEN

Bron: Bisdom Foto: Youtubescreenshot/mariabode-Mohannad Jaseem