Kardinaal Eijk zoekt een chauffeur en ceremoniarius. Iets voor U ?

Leestijd: < 1 minuut
Zaterdag 08 januari 2022 05:12 – Bron: Aartsbisdom- Beeld: PB
  -Utrecht- Het Aartsbisdom Utrecht zoekt een chauffeur en ceremoniarius van de aartsbisschop (1,0 fte) die op termijn de huidige functionaris kan vervangen en door deze kan worden ingewerkt.

Tot de chauffeurstaken behoren het brengen van de Aartsbisschop van en naar bijna al diens externe afspraken en de zorg voor de auto van de Aartsbisschop.

Het takenpakket van de ceremoniarius bestaat onder meer uit het organiseren en coördineren van liturgische vieringen waarin de Aartsbisschop celebreert, het voorbereiden van de genoemde vieringen in organisatorische zin voor de Aartsbisschop en het ter plaatse ondersteunen van de Aartsbisschop. Daartoe onderhoudt de ceremoniarius contacten met zowel de Bisschoppelijk vicaris voor liturgie als met de parochies en fungeert de ceremoniarius als aanspreekpunt. Verder is de ceremoniarius nauw betrokken bij periodieke diocesane misdienaars- en kosterdagen. Ook nauwe betrokkenheid bij de voorbereiding en het mede begeleiden van de Aartsdiocesane bedevaarten en het daartoe onderhouden van contacten met bedevaartorganisaties, pastorale beroepskrachten en vrijwilligers in parochies van het Aartsbisdom behoren tot de taken van de ceremoniarius.

Van de functionaris wordt onder meer verwacht dat deze goed bekend is met en bij voorkeur ervaring heeft opgedaan in de liturgie; een goed gevoel heeft voor verhoudingen; representatief en discreet is; initiatieven toont, organisatorisch en communicatief sterk is, goed kan samenwerken en mensen weet te stimuleren en te enthousiasmeren; geen negen-tot-vijf mentaliteit heeft: inherent aan deze functie is dat veel werkzaamheden in de avonduren en in het weekend plaatsvinden.

Klik hier voor meer informatie over deze vacature