Koepel Sint Pieter krijgt restauratie

Leestijd: < 1 minuut -Vaticaanstad- (KNA) De grote koepel van de Sint Pieter in het Vaticaan wordt momenteel onderworpen aan een restauratie.

Bij de werkzaamheden, die vier jaar gaan duren, worden met name de 16 dubbele steunzuilen van de koepeltrommel onder handen genomen, aldus Luca Virgilio, architect en projectleider, in een artikel in de Vaticaankrant ‘Osservatore Romano’ van gisteren.

In eerste instantie hebben de restauratiewerkzaamheden betrekking op het deel van de Dom dat vanaf het plein te zien is.  De tweede bouwfase betreft de achterkant van het gebouw, aan de kant van de Vaticaanse tuinen.

De werkzaamheden hebben volgens Virgilio betrekking op de reiniging, herstel en bescherming van de 36,6 meter hoge koepel. Met name de dragende delen worden intensief onder handen genomen, opdat het oude gebouw weer vele jaren mee kan. De eerste werkzaamheden zijn onderzoeken met een laserscanner, op deze manier kan men doordringen tot de complexe architectonische structuren, die door Michelangelo en Giacomo Della Porta werden ontworpen.

Uit deze onderzoeken moet dan blijken hoe de toestand van het bouwwerk is alsook de verschillende veranderingen op chemisch en mechanisch vlak door de jaren heen. Bij de reinigingswerkzaamheden wil men zeer voorzichtig te werk gaan, om ook de patina van eeuwen niet te beschadigen. Nu men toch aan het herstellen is wil men ook van de gelegenheid gebruik maken om de bliksemafleiders te vervangen, aldus Virgilio.

De nu uit te voeren werkzaamheden vormen de afsluiting van een restauratieproject dat in het jaar 2000 begon.

De hoofdkoepel van de Sint Pieter gaat terug op een ontwerp van Michelangelo (1475-1564)  en geldt als het grootste zelfdragende bouwwerk ter wereld. In 1591 werd de koepel door Giacomo della Porta (1535-1615) afgebouwd. Het 16-kantige bouwwerk heeft een diameter van 42,34 meter bij een hoogte van 43,20 meter.