Marthoma Alexander per september nieuwe kapelaan in Venray

Leestijd: 2 minuten

Deken Harrie Smeets had zondag tijdens de Eucharistieviering van 09.30 uur mooi nieuws te vertellen. 

De deken kreeg vorige week zaterdag (23 juni, red) een telefoontje van een priesterstudent van het seminarie. Deze student heeft zijn studie afgerond, en gaat in september met het stagejaar beginnen. Dat stagejaar voor studenten is  ook doorgaans de plaats van de eerste kapelaansbenoeming. Mgr. Hub Schnackers, plaatsvervanger van de bisschop had hem laten weten dat zijn plaats van eerste benoeming  in Venray zou zijn.

Vanaf september kan Venray een versterking van de pastorale bezetting tegemoet zien. Hij moet de wijdingen nog ontvangen, maar dat zal –Deo volente- in de loop van komend jaar gebeuren. Het kerkbestuur is hier erg blij mee, aldus deken Smeets tijdens de Heilige Mis.

Het gaat om Marthoma Alexander. Hij komt uit India, uit het bisdom Trivandrum. Kapelaan Marthoma is 30 jaar en hoort bij de groep Indiase priesterstudenten die, op verzoek van Mgr. Frans Wiertz en met toestemming zijn eigen bisschop Mgr Soosa Pakiaym, naar Nederland is gekomen.

Marthoma Alexander heeft in India het eerste deel van zijn opleiding gevolgd en is vijf jaar geleden naar Nederland gekomen. De afgelopen vijf jaar heeft hij het tweede deel van de priesterstudie op Rolduc gedaan en heeft hij zich uiteraard de onmogelijke Nederlandse taal meester gemaakt.

In september komt hij dus naar Venray om het team te versterken. Hij komt hier dan ook wonen. Eind oktober zal de diakenwijding plaatsvinden in de kathedraal in Roermond. Over een klein jaar zal de priesterwijding plaatsvinden.

Saillant detail: de diakenwijding vindt plaats in Roermond door Mgr. Everard de Jong. De priesterwijding vindt plaats door zijn eigen bisschop in India, in zijn thuisbisdom Trivandrum.

De afspraak die tussen de beide bisschoppen over deze groep priesters is gemaakt houdt onder andere in dat kapelaan Marthoma officieel priester wordt van het bisdom Trivandrum, maar dat hij na zijn wijding nog tien jaar in ons bisdom blijft werken. Daarna is hij vrij om terug te gaan naar India.

De nieuwe kapelaan is hier dus op basis van een uitleenproject. Deken Smeets is ervan overtuigd dat wij in Venray daar de komende jaren vruchten van mogen plukken. Zijn hoofdtaak zal in Venray liggen, maar het is de bedoeling dat hij ook in Smakt en Oirlo een steentje aan het pastorale werk zal gaan bijdragen. De precieze invulling van zijn takenpakket volgt nog, maar hij zal in elk geval niet met de armen over elkaar hoeven te zitten. De komende twee zomermaanden zal hij zo voor en na al eens hier zijn om wat Venrayse lucht op te snuiven.

Bij de afronding van de studie hoort dat een student een scriptie schrijft. Dat deed hij afgelopen jaar: Hij heeft zijn scriptie geschreven over de verzuiling in Limburg in de vorige eeuw. In de studie van dat onderwerp was hij meer dan eens de inspirerende naam van Mgr. Poels tegengekomen.

Vorige week dinsdag kwam kapelaan Marthoma al naar Venray, zodat het Venrayse kerkbestuur kennis met hem kon maken en hij een eerste indruk van Venray kon krijgen. Het eerste wat hij zag, toen hij uit de bus stapte was het beeld van Mgr. Henricus Poels, dezelfde die hij in zijn scriptie had ontmoet. Het had zo moeten zijn.

Bron: redactie bisdom MB Foto: Prive