Mediterrane bossen met 2 procent gegroeid

Leestijd: 2 minuten

De oppervlakte bos in het gebied rond de Middellandse Zee is met 2 procent gegroeid tussen 2010 en 2015, een toename van 1,8 miljoen hectare, blijkt uit nieuwe cijfers van de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO).

Ondanks de groei, vergelijkbaar met de oppervlakte van Slovenië, zijn de bossen in het gebied ook aanzienlijk aangetast.

‘Als we niets doen om die te verlichten, krijgen 500 miljoen mensen in 31 landen, en op 3 continenten, te maken met een reeks economische, sociale en milieuproblemen’

Ze lijden ze in toenemende mate onder klimaatverandering, bevolkingsgroei, bosbranden en waterschaarste, staat in het gisteren verschenen rapport The State of Mediterranean Forests.

‘Mediterrane bossen passen zich al lange tijd aan aan de druk die veroorzaakt wordt door menselijke ontwikkeling’, zegt Hiroto Mitsugi, plaatsvervangend directeur-generaal van het departement Bosbouw. ‘De druk is echter nooit zo extreem geweest als nu. Als we niets doen om die te verlichten, krijgen 500 miljoen mensen in 31 landen, en op 3 continenten, te maken met een reeks economische, sociale en milieuproblemen.’

Bedreigde soorten

Bossen zijn essentieel in de context van snelle klimatologische en sociale veranderingen in het Middellandse Zeegebied, zegt Elen Lemaitre-Curri, directeur van Plan Blue, een regionaal centrum van het VN-Milieuprogramma (UNEP). ‘De impact van bossen gaat verder dan de beboste gebieden zelf. Bossen stroomopwaarts, agro-bosbouw en stadsparken kunnen helpen bij het behoud van de diensten van ecosystemen, bodemdegradatie tegengaan en helpen bij de transitie naar een circulaire economie.’

Het gezamenlijke bosgebied in mediterrane landen is 88 miljoen hectare groot, de omvang van Frankrijk en Italië samen. Degradatie in het noordelijke Middellandse Zeegebied wordt vooral aangejaagd door opgegeven landbouwgrond en bosbranden. In het zuidelijke Middellandse Zeegebied is overexploitatie van brandhout, overbegrazing en bevolkingsdruk de belangrijkste oorzaak.

Meer dan driehonderd plant- en diersoorten in de mediterrane bossen worden bedreigd met uitsterven, zegt de FAO. Bossen in Spanje, Italië, Griekenland, Turkije en Marokko tellen het hoogste aantal bedreigde soorten. (MB)

Foto: Pixabay

Kerst 2018