‘Nationaal Gebed’ tegen polarisatie, voor vrede en verbinding

Leestijd: 2 minuten

Zaterdag 15 januari om 20.00 uur bij de EO via www.nationaalgebed.nl

Gebed voor vrede en verbinding uitgesproken door ds. Rhoïnde Doth, mgr. Gerard de Korte, ds. René de Reuver en drs. Ruth Sleebos.

Dinsdag 11 januari 2022 11:56 – Bron: EO Marketing – Beeld: EO
 -Hilversum- Komende zaterdag, 15 januari, organiseren de EO, de Protestantse Kerk, MissieNederland, Raad van Kerken, Samen Kerk in Nederland en NietAlleen een nationaal gebed. Tijdens het programma rondom dit gebed willen christenen zich verootmoedigen tegenover God en elkaar. De coronacrisis zorgt namelijk ook in de christelijke wereld voor polarisatie. Uit de volle breedte van christelijk Nederland werken voorgangers mee, zo wordt het gebed voor vrede en verbinding uitgesproken door ds. Rhoïnde Doth, mgr. Gerard de Korte, ds. René de Reuver en drs. Ruth Sleebos. Het programma wordt gepresenteerd door Jurjen ten Brinke.

De initiatiefnemers ervaren een gegroeide verdeeldheid en polarisatie binnen families, geloofsgemeenschappen en in de samenleving naar aanleiding van de aanhoudende coronacrisis. Daarom roepen de gezamenlijke kerken en organisaties christenen op elkaar te vinden en te steunen in een nationaal gebed.

Felle standpunten
Voorganger en EO-presentator Jurjen ten Brinke over het belang van het ‘Nationaal Gebed’: “Standpunten worden feller, muren worden steeds hoger opgetrokken en er wordt makkelijker over de ander gesproken dan met de ander. Onderling begrip is ver te zoeken en mensen veroordelen elkaar vanwege hun overtuiging. In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid. Ook gaan christenen die verschillend denken over de coronacrisis, vaccinaties en de maatregelen met elkaar in gesprek. Ze zoeken naar wederzijds begrip en verbinding, om zo mét elkaar in plaats van over elkaar te spreken. Het gaat daarbij niet over het uitwisselen van de argumenten (die in het afgelopen jaar veelvuldig langs kwamen), maar om het vinden van elkaars hart.”

Corona-impact
Het programma start zaterdagavond om 20.00 uur met verhalen van mensen die vertellen hoe zij geraakt zijn door de coronacrisis. Voorgangers ds. Rhoïnde Doth (voorzitter Samen Kerk in Nederland), mgr. Gerard de Korte (Rooms-Katholieke Kerk), ds. René de Reuver (scriba Protestantse Kerk) en drs. Ruth Sleebos (algemeen secretaris Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten) spreken gezamenlijk een gebed voor vrede en verbinding uit.

Toenadering
Ook vindt er een moment van toenadering plaats tussen Moses Alagbe, Hans Maat, Mirjam van der Vegt en Jan Wolsheimer. Zij staan onderling erg anders in deze coronacrisis en gaan in gesprek over het onbegrip dat ze voor andere standpunten hebben geuit. Ze willen echt naar elkaar luisteren en elkaar vinden in wat verbindt en niet in wat onderscheidt. Zo willen ze ook tot een voorbeeld zijn voor andere christenen om elkaar niet te verliezen in deze coronacrisis.

Livestream en gebedsmuur
De livestream van het ‘Nationaal Gebed’ is zaterdag 15 januari vanaf 20.00 uur te zien op www.nationaalgebed.nl Ook is er op deze website een gebedsmuur waar iedereen gebeden kan achterlaten.

Week van gebed voor eenheid
Het ‘Nationaal Gebed’ voor vrede en verbinding vormt de aftrap van de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen. Geloofsgemeenschappen over de hele wereld bidden in die week samen voor eenheid, voor de wijk en de wereld.