Nederlander ongerust over klimaat en vaker voorstander kernenergie

Leestijd: 4 minuten
Dinsdag 28 november 2023 -00:08 uur – Bron: CBS/Tanja Traag – Beeld: Publiek domein

 -Heerlen- Van de Nederlanders van 18 jaar of ouder maakt 76 procent zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties. Steeds meer droge zomers en overstromingen baren mensen de grootste zorgen over de ontwikkelingen in Nederland door klimaatverandering. Tegelijkertijd maakt 58 procent van de volwassenen zich zorgen over de kosten van het klimaatbeleid door de overheid. Dit meldt het CBS op basis van het onderzoek Belevingen, dat in 2023 in het teken stond van klimaatverandering en energietransitie. Lees verder onder de reclame>

34 procent van de volwassenen maakt zich veel zorgen over de klimaatverandering voor toekomstige generaties (31 procent in 2020), 41 procent maakt zich hierover enige zorgen. Vrouwen maken zich vaker veel zorgen dan mannen (38 tegen 31 procent), en ouderen vaker dan jongeren (43 procent van de 75-plussers tegen 30 procent van de 18- tot 25-jarigen).

Meeste zorgen over droge zomers en overstromingen

Mensen maken zich de meeste zorgen over meer droge zomers (76 procent) en meer overstromingen in Nederland (71 procent). Ook is rond de 60 procent van de volwassenen bezorgd over het uitsterven van dier- en plantensoorten, meer zware regen- en hagelbuien, meer hete zomers en het ontstaan van een kleiner woongebied door de stijging van de zeespiegel.

Voor minder dan helft volwassenen gaat klimaatbeleid niet ver genoeg

44 procent van de volwassenen vindt dat het klimaatbeleid van de overheid niet ver genoeg gaat. Een kleiner deel (23 procent) vindt dat het wel ver genoeg gaat. De meesten, 55 procent, vinden de aandacht voor klimaatverandering niet overdreven, 22 procent vindt van wel.
33 procent van de volwassenen vindt dat Nederland alleen een streng klimaatbeleid moet voeren als grotere landen, zoals China en de Verenigde Staten, dit ook doen. Een groter deel, 45 procent, is het daarmee oneens.

Zorgen over kosten klimaatbeleid

Een ruime meerderheid van de volwassenen (82 procent) vindt het belangrijk dat de overheid zich met klimaatbeleid bezighoudt. Maar ook maakt 58 procent zich zorgen over de kosten hiervan (50 procent in 2020). Vooral mannen, mensen die ten hoogste een diploma op vmbo of mbo niveau 1 hebben, en personen uit huishoudens met een lagere welvaart maken zich hier naar verhouding veel zorgen over.

Grote bedrijven, industrie en luchtvaart doen te weinig volgens drie kwart 18-plussers

73 procent van de mensen vindt dat grote bedrijven, de industrie en de luchtvaart te weinig doen om klimaatverandering tegen te gaan. 66 procent is van mening dat landen buiten de Europese Unie te weinig hieraan doen. Ongeveer de helft vindt dit van de landelijke overheid (51 procent), burgers (48 procent), en van de Europese Unie (46 procent). Van boeren wordt het vaakst gevonden dat ze genoeg bijdragen om klimaatverandering tegen te gaan (38 procent), 6 procent vindt dat boeren te veel bijdragen.

Meer Nederlanders voorstander van kernenergie

Nederland zou meer kernenergie moeten gebruiken, vindt 36 procent van de volwassenen. In 2020 was dit nog 25 procent. Vooral mannen, ouderen en hoogopgeleiden zijn voorstander van meer kernenergie. Ook regionaal zijn er verschillen. Inwoners van Zeeland, waar momenteel de enige kerncentrale staat, zijn het meest positief over kernenergie. Dat meldt het CBS op basis van het onderzoek Belevingen 2023.
In 2020 vond 25 procent van de Nederlanders van 18 jaar of ouder dat er meer kernenergie gebruikt moest worden, 18 procent vond juist dat het gebruik moest verminderen, en 25 procent was helemaal tegen het gebruik van kernenergie. In 2023 steeg de steun voor meer kernenergie naar 36 procent, terwijl 12 procent vindt dat het gebruik verminderd moet worden en 15 procent wil dat het helemaal stopt. De Nederlandse bevolking is in de afgelopen drie jaar dus positiever gaan denken over het gebruik van kernenergie.

Vooral mannen en ouderen voorstander van kernenergie

Mannen staan positiever tegenover meer kernenergie dan vrouwen: 49 tegen 23 procent. Ouderen zijn vaker voorstander dan jongere leeftijdsgroepen. Van de 35- tot 45-jarigen wil 30 procent meer kernenergie, van de 75-plussers vindt ruim 40 procent dat Nederland er meer gebruik van moet maken. Ook mensen met een hbo- of universitair diploma zijn vaak voorstander van kernenergie.

40 procent van de Zeeuwen voorstander van meer kernenergie

Inwoners van Zeeland, de enige provincie waar een werkende kerncentrale staat (Borssele), zijn het meest positief over het gebruik van kernenergie: 40 procent van hen vindt dat Nederland meer kernenergie moet gebruiken. In Groningen is het aandeel inwoners dat kernenergie steunt met 31 procent het laagst.

Draagvlak voor meer duurzame energie en minder fossiel

Een meerderheid van de Nederlanders wil dat er minder gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen of vindt dat er helemaal mee gestopt moet worden. Duurzame energiebronnen zoals windenergie, zonne-energie, aardwarmte en waterkracht moeten juist meer worden gebruikt, volgens de meeste mensen. De steun voor zonne-energie is met 78 procent het grootst, gevolgd door windenergie met 69 procent. Deze percentages zijn iets lager dan in 2020.