Nederlandse en Belgische bisschoppen geschokt door oorlog in Oekraïne

Leestijd: 2 minuten
Gebed en vasten
Zaterdag 26 februari 2022 05:37 – Bron: RKK/Redactie kerk – Beeld: PB
 -Utrecht/Brussel- De Nederlandse en Belgische bisschoppen sluiten zich aan bij oproep van Paus Franciscus om een dag te vasten en bidden voor vrede in Oekraïne. Op woensdag 23 februari deed de Paus een indringende oproep om geweld te bestrijden met de ‘wapens’ van God: gebed en vasten.

De Paus noemde geweld van een “duivelse zinloosheid” en riep alle gelovigen op om zich toe te leggen op gebed en vasten op Aswoensdag 2 maart. “God is een God van vrede en niet van oorlog”, aldus de Paus en hij noemde oorlog “dwaasheid”.

Ook de Europese bisschoppen delen de gevoelens van angst en bezorgdheid van de Paus: “Wij doen een beroep op de Russische autoriteiten om zich te onthouden van verdere vijandige acties die nog meer lijden zouden veroorzaken en de principes van het internationaal recht negeren. Oorlog is een ernstige belediging van de menselijke waardigheid en hoort niet thuis op ons continent.”

Kom ook op Aswoensdag naar Uw parochiekerk om te bidden voor vrede in de Oekraïne en natuurlijk een askruisje !

De bisschoppen drukken hun verbondenheid en solidariteit uit met Oekraïne en vragen de internationale gemeenschap, inclusief de Europese Unie, dringend “om niet te stoppen met het zoeken naar een vreedzame oplossing voor deze crisis door middel van diplomatieke dialoog.” Vluchtelingen uit Oekraïne die internationale bescherming zoeken moeten worden verwelkomd. “Het is onze roeping, onze verantwoordelijkheid en onze plicht om hen als broeders en zusters te verwelkomen en te beschermen”, aldus de Europese bisschoppen.

De bisschoppen onderstrepen de oproep tot gebed van de Paus: “Samen met paus Franciscus bidden we tot Onze Lieve Vrouw, de Koningin van de Vrede, dat de Heer degenen die politieke verantwoordelijkheid dragen moge verlichten om hun geweten serieus te onderzoeken voor God, die de God is van vrede en niet van oorlog; die de Vader is van allen, niet slechts van sommigen, die wil dat wij broeders zijn en geen vijanden.”

Voor de vieringen in het komende weekeinde en zo lang als nodig, reiken de bisschoppen onderstaande voorbede aan.

Voorbede

Voor vrede en gerechtigheid in de Oekraïne:
dat partijen de weg van dialoog en onderhandelingen kiezen in plaats van oorlog en geweld, dat mensenrechten steeds gerespecteerd worden, burgers beschermd worden en slachtoffers worden opgevangen, dat met de stuwkracht van de heilige Geest onvermoeibaar gewerkt wordt aan verzoening en samenwerking in Europa.

Kom ook op Aswoensdag naar Uw parochiekerk om te bidden voor vrede in de Oekraïne en natuurlijk een askruisje !