Niet meer bloemen maar meer bomen kunnen bijen redden

Leestijd: 2 minuten

Niet door meer bloemen maar door meer hagen en bomen te planten kunnen we de bijen nog redden, stellen Britse onderzoekers. Artificiële intelligentie kan daarbij helpen.

In heel Europa gaan de bijen achteruit, onder meer door moderne landbouwmethoden en minder geschikte habitats.

Dat probeert men nu te keren door grote stroken wilde bloemen aan te planten aan de rand van landbouwgrond.

Britse onderzoekers zeggen nu dat wilde bloemen niet zullen volstaan. We zullen ook bomen en hagen moeten planten langs landbouwgrond. Dat is kostenefficiënter.

‘We kunnen beter honderd bomen in de hoek van een veld planten dan kilometers wilde bloemen’

Bijen en andere bestuivers geven de voorkeur aan bomen omdat ze daar meer bloemen op een kleine oppervlakte vinden. Op bloemenweiden is hun voedsel te veel verspreid. ‘We kunnen beter honderd bomen in de hoek van een veld planten dan kilometers wilde bloemen’, zegt hoofdauteur Philip Donkersley van de Universiteit van Lancaster.

Bomen en hagen hebben het bijkomende voordeel dat ze oriëntatiepunten zijn: bijen gebruiken die om de weg te vinden van hun nest naar foerageergebieden. Ze bieden ook beschutting tegen wind en regen.

Artificiële intelligentie

Om bijen maximaal gebruik te laten maken van bomen en hagen kan men artificiële intelligentie inzetten, zeggen de onderzoekers. Slimme algoritmes kunnen landschappen zo ontwerpen dat bomen, hagen en wilde bloemen op de juiste plaats worden geplant, in de juiste aantallen. Op die manier hebben de bijen altijd voldoende voedsel.

Computers kunnen landbouwers en andere grondeigenaren dus zeggen waar ze het best hun bomen, hagen en bloemen planten. Donkersley zegt dat dergelijke ‘eenvoudige oplossingen’ ideaal zijn voor ‘grondeigenaars met een beperkt budget die de meest efficiënte inspanningen zoeken om bestuivers te beschermen.’

Bron: UoL Foto: Pixabay