Nieuwe composities Onze Vader gepresenteerd

Leestijd: 2 minuten

‘s-Hertogenbosch- Tijdens de jaarlijkse priesterdag in ’s-Hertogenbosch het eerste exemplaar van de nieuwe composities van het Onze Vader uitgereikt aan bisschop Gerard de Korte.

Vanaf de Advent 2016 wordt in de liturgie de nieuwe Nederlandse vertaling gebruikt van het Onze Vader. Bij die gelegenheid werden tevens vier verschillende inleidingen op het gebed gepubliceerd. Ook de tekst van het embolisme heeft een belangrijke wijziging ondergaan. Het embolisme is het priesterlijk gebed dat in de eucharistie volgt op de laatste bede van het gebed des Heren (‘Verlos ons Heer van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen…’).

Compositie
Vanuit de Kerkelijke Instelling Sint Gregorius (KISG) van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch is het initiatief uitgegaan om een drietal composities van dit gebed uit te geven op de nieuwe tekst. Tevens is de gehele communieritus getoonzet.

In de nieuwe uitgave is de bekende toonzetting van F. Keessen opgenomen. Daarnaast is de nieuwe tekst bewerkt voor de composities van Floris van der Putt en Maurice Pirenne, twee priestermusici van het Bossche bisdom.

Bestellen
Priesters, dirigenten en organisten in het bisdom ontvangen de uitgave binnenkort via de post. Voor alle andere geïnteresseerden is het mogelijk deze composities te bestellen via het secretariaat van het bisdom door een mail te sturen aan mevr. Anja van der Els (avdels@bisdomdenbosch.nl). De kosten bedragen € 2,00, exclusief verzendkosten.

Met Mgr. De Korte spreekt de KISG de wens uit dat deze composities spoedig ingang vinden in het bisdom en een goede bijdrage leveren aan een waardige viering van de liturgie.

Bron Bisdom Foto: MB