Oud-premier Dries van Agt preekt en pleit voor meer fatsoen en Nederlandse taal

Leestijd: 3 minuten  -EINDHOVEN – Oud-premier Dries van Agt (88)  was afgelopen zondag uitgenodigd voor ‘de preek van de leek’ door de Remonstrantse Kerk. In een bijna volle Remonstrantse kerk pleitte hij, op zijn bekende wijze, tijdens deze preek voor fatsoenlijk taalgebruik en betere omgangsvormen. Hij deed dat dus in het carnavalsweekeinde, de tijd van het jaar waarin sommigen het met de omgangsvormen wat minder nauw nemen.

Was het toeval of was de datum bewust gekozen om wat tegenwicht te bieden aan wat er zich een paar kilometer verderop afspeelt? Dat blijft in het midden. Als protestantse geloofsgemeenschap vieren de remonstranten in ieder geval geen carnaval. Maar zowel van Agt, als geboren Geldroppenaar en door-en-door Katholiek, als de Remonstrantse Kerk in Eindhoven moeten toch vooraf hebben geweten welk feest er dat weekeinde in Eindhoven en gans Brabant wordt gevierd.

In zijn ‘preek van de leek’rept Van Agt overigens met geen woord over het volksfeest carnaval. Wel spreekt de voormalig minister-president ( CDA) over haat en scheldkanonnades op sociale media, populistisch gebruik waar zelfs onze premier Rutte zich aan bezondigt en het gevaar van het drama van het inruilen van onze taal voor het Engels. “Het probleem van de verbale agressie die je op de sociale media tegenkomt, is de anonimiteit die de gebruikers daar hebben.” Van Agt is er stellig van overtuigd dat de liberalisering en individualisering zijn doorgeslagen en zorgt gebrek aan gemeenschapszin voor verruwing van de omgangsvormen.  Je ziet het aan hoe we op sociale media met elkaar omgaan, maar ook aan het rijgedrag onze wegen.”

Waar komt die verloedering vandaan? Is het niet iets van de laatste jaren of bracht de TV het bij ons in huis? Volgens Van Agt is het met de zogenaamde culturele revolutie eind jaren 60 begonnen. Ook het tutoyeren – “de noem me maar Piet, jan of Kees-periode”- droeg hier aan bij. “Hoeveel ontzag is er tegenwoordig nog voor de leraar voor de klas of de agent op straat? Respect is een essentieel en onmisbaar onderdeel van onze omgangsvormen.” Lees verder onder de foto>

Dries van Agt (l) kritisch op taalgebruik Premier Mark Rutte (r)

Slechte voorbeelden zijn er genoeg, zegt van Agt. Hij benoemt de vaak grove grappen van  bekende cabaretiers, maar zelfs onze eigen minister-president maakt zich er schuldig aan. In een ingezonden opiniestuk in de Volkskrant trok van Agt onlangs ook al fel van leer hierover. “Jongen, schaam je één keer flink en doe het nooit meer.” Met deze bewoordingen wees hij premier Mark Rutte terecht, nadat die zei dat hij de relschoppers bij de jaarwisseling “het liefst persoonlijk in elkaar had willen slaan.” “Een uitspraak die hij weliswaar zeer bewust deed in aanloop naar de verkiezingen, maar een premier onwaardig is.” Het is trouwens niet de eerste keer dat de woordkeuze van Rutte leidde tot ophef. In 2016 ontstond commotie over de ‘pleur op’-uitspraak die Rutte in het televisieprogramma Zomergasten maakte over buitenlandse Nederlanders die geen binding hebben met ons land.

Hij sluit af met een overdenking over onze identiteit. “De laatste jaren leutert iedereen over onze identiteit en hoe belangrijk het is om die te behouden en tegelijkertijd besluit de Vrije Universiteit in Amsterdam in navolging van de ING bank dat voortaan alles in het Engels moet. Het is zorgwekkend dat Nederlands op steeds meer plekken in de ban gaat. Onze taal is immers een onmisbaar onderdeel van onze identiteit.” Na afloop waren de complimenten voor Dries van Agt talrijk. Van Agt heeft zijn lidmaatschap van het CDA opgezegd en stemt tegenwoordig Groen Links. Als activist zet hij zich met verve in voor de ‘Palestijnse zaak’.

Foto:wikimedia