Paus eist afschaffing van alle atoomwapens

Leestijd: 2 minuten

Het standpunt van het Vaticaan was tot nog toe: Atoomwapens nee tenzij het niet anders kan, maar vanaf nu is het devies: Weg ermee.

-NAGASAKI- (KNA) Paus Franciscus heeft in Nagasaki de afschaffing van alle atoomwapens wereldwijd geeist. Vrede en internationale stabiliteit laten zich niet met een “logica van angst en wantrouwen” veilig stellen, zei hij tijdens zijn bezoek aan Japan, op de plek waar één van de twee atoombommen viel in 1945.

Uitdrukkelijk verlangde hij een voortzetting van ontwapeningsverdragen. Zwaarder dan de ontwikkeling van nieuwe wapensystemen weegt momenteel de “erosie van het multilateralisme”. De enorme uitgaven aan bewapening enerzijds en de armoede en klimaatproblemen anderzijds noemde Franciscus “Hemeltergend”.

Het bezit van atoomwapens en andere massavernietigingswapens is geen geschikt antwoord op de wens naar vrede, zo de Paus in zijn rede tijdens een heftige regenbui. De tegenstelling van handhaven van de vrede door de dreiging van wederzijdse vernietiging, vergiftigt de betrekkingen tussen de volkeren en verhindert elke dialoog.

Tijdens zijn bezoek aan het herdenkingspark van Nagasaki overhandigden twee overlevenden van de atoombom bloemen aan de Paus, die hij bij het monument neerlegde. Aansluitend bad hij in stilte en ontstak een kaars.

Verkwisting

Franciscus veroordeelde de wapenwedloop als verkwisting van waardevolle bronnen. Deze hadden ook voor ontwikkelingshulp en het milieu kunnen worden aangewend. Het is een “voortdurende hemeltergende aanslag”, als voor wapens geld wordt uitgegeven en met de productie, modernisering en verkoop daarvan immense vermogens gemaakt, terwijl miljoenen kinderen en families onder onmenselijke omstandigheden leven. (lees verder onder de foto)

 

Een atoomwapenvrije wereld is volgens de Paus wel degelijk mogelijk. Maar dan moet iedereen oprecht meedoen. Echter dreigt het hedendaagse wantrouwen het internationale systeem van bewapeningscontroles te vernietigen, waarschuwde hij. De Katholieke Kerk zet zich nadrukkelijk in voor internationale overeenkomsten tot ontwapening en een verbod op kernwapens.

Aan de politiek verantwoordelijken appelleerde Franciscus: de “catastrofale uitwerkingen” van een atoomwapen-inzet tegen de mensen en het milieu goed te overdenken. Men moet afzien van, “een klimaat van angst, wantrouwen en vijandigheid te creëren, dat door de nucleaire doctrine aangewakkerd wordt”, aldus de Paus.

Na de ceremonie begroette Franciscus de zoon van de VS-Fotograaf Joe O’Donnell (1922-2007). Hij had als lid van het Amerikaanse leger de gevolgen van de atoombom gedocumenteerd, onder andere met een foto, welke een jongen uit Nagasaki met zijn omgekomen kleine broertje toont.